Становище от адв.Иван Чолаков - председател на Адвокатската колегия - Благоевград

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове / Наредба № 4

Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Висшия адвокатски съвет за обучение и квалификация на адвокатите


Становище от адв.Ивайло Данов - председател на Софийската адвокатска колегия

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове / Наредба № 4

Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Висшия адвокатски съвет за обучение и квалификация на адвокатите


Становище от адв.Даниела Минева - председател на Адвокатската колегия - В. Търново

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове / Наредба № 4

Становище относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Висшия адвокатски съвет за обучение и квалификация на адвокаатите


Дневен ред на заседанието на ВАдвС за 18.05.2018 г.

Актуално / Новини

Дневен ред на заседанието на ВАдвС за 18 май 2018 г.


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 17 май 2018 г.

Актуално / Новини

Дневен ред на извъредното заседание на ВАдвС на 17.05.2018 г.


Министерски съвет: Право ще се учи само редовно, от 2019 г. отпада задочната форма на обучение

Актуално / В медиите

Правителството прие решение, с което задочното обучение по специалността Право отпада от следващата година. Наредбата за единните държавни изисквания...


Становище от УС на ЦОА "Кръстю Цончев" по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове / Наредба № 4

Становище по предложения за обществено обсъждане проект на НИД на Наредба № 4


Промени в хонорарите по изпълнителни дела за малки дългове предлагат адвокатите

Актуално / В медиите

Ha пpaĸтиĸa нaмaлявaт възнaгpaждeниятa зa взeмaния дo 1000 лeвa. Hoви, дифepeнциpaни paзмepи нa xoнopapитe пo изпълнитeлни дeлa зa „мaлĸи“ дългoвe пp...


Обявиха промените в Закона за защита на личните данни заради GDPR

Актуално / В медиите

По-малко от месец преди влизането в сила на новия Общ регламент за защита на данните на 25 май, МВР обяви промените в Закона за защита личните данни (...


Проект на Наредба за изменение на Наредба No 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове / Наредба № 1

Заинтересованите лица могат в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящата заповед, да предоставят предложения и становища по публик...


Съдът да не бъде с вързани ръце, да не бъде сляп или защо беше променен чл. 280, ал. 2 ГПК

Актуално / В медиите

Противоречи ли на Конституцията новият критерий за допускане на делата до касационно обжалване – поради „очевидна неправилност“ на решението. По този...


Изкуственият интелект навлиза в почти всички адвокатски кантори в Лондон

Актуално / В медиите

Почти всички адвокатски кантори в Лондон масово използват или планират да използват изкуствен интелект в работата си. Чрез него се цели да изчезне нап...


ДНИ НА АДВОКАТИТЕ 31 май - 3 юни 2018 г. Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Уважаеми колеги адвокати,Висшият адвокатски съвет и Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” имат удоволствието да ви поканят на вторите Дни н...


Международна конференция на тема „Съвременната медиация - постижения, предизвикателства и перспективи в България“

Актуално / Новини

На 27 и 28 април 2018 г. (петък и събота) в гр. Благоевград Висшият адвокатски съвет, Сдружение „Адвокатиза правнакултура иевропейскосътрудничество“,...


Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Актуално / GDPR (General Data Protection Regulation)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването н...


Лични данни – Юридически барометър бр. 16 юли-декември 2017 г.

Актуално / GDPR (General Data Protection Regulation)

Представяме на Вашето внимание шестнадесетия брой на Юридически барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоян...


Лични данни – Длъжностно лице по защита на данните

Актуално / GDPR (General Data Protection Regulation)

Бързото технологично развитие, нарастването на мащаба на обмена и събирането на лични данни наложиха по-голяма съгласуваност на нормативната рамка в Е...


Длъжностно лице по защита на данните определяне, статут и задачи

Актуално / GDPR (General Data Protection Regulation)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването н...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни