Досега бяха представени петнадесет броя на Юридически барометър. Те са достъпни на интернет страницата на Центъра за правни инициативи: www.cli-bg.org и на страницата на Юридически барометър.