Становище по конституционно дело № 6 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 6 2013 г.  на Висшия адвокатски съвет по искането за  обявяване противоконституционност и несъответствие...


Становище по конституционно дело № 8 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 8 2013 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на р...


Становище по конституционно дело № 12 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 12 2013 г., образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на ВКС за обявяване на противок...


© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body