Становище по конституционно дело № 3 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 3 2013 г., образувано по искане на 49-народни представители за установяване на противоконституционност на § 44...


Становище по конституционно дело № 4 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 4 2013 г. по искане от омбудсмана на Република България, за установяване на противоконституционност на разпоре...


Становище по конституционно дело № 5 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 5 2013 г. на Висшия адвокатски съвет по искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл....


Становище по конституционно дело № 6 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 6 2013 г.  на Висшия адвокатски съвет по искането за  обявяване противоконституционност и несъответствие...


Становище по конституционно дело № 8 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 8 2013 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на р...


Становище по конституционно дело № 12 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 12 2013 г., образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на ВКС за обявяване на противок...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни