Протокол № 10 от 06.03.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Протокол № 10 от 6 март 2017 г. на Избирателната комисия по чл. 114, ал. 1, във вр. с чл. 101, ал. 1 ЗА ТУК


Протокол № 9 от 06.03.2017 г. на Избиратгелната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Протокол № 9 от 6 март 2017 г. на Избирателната комисия по чл. 114, ал.1, във вр.с чл. 101,ал. 1 ЗА ТУК


Решение от 06.03.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Решение от 6 март 2017 г. от заседанието на Изибрателната комисия за избор на висши органи на адвокактурата ТУК


Протокол на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокактура от 05.03.2017 г.

Протокол на Избирателната комисия от произведените избори за висши органи на българската адвокактура ТУК


Протокол № 8 от 04.03.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

П Р О Т О К О Л № 8НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА Днес, на 04 март 2017 год., се проведе заседание н...


Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС и ВДС

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Уведомяваме Ви, че с Решение от 27 февруари 2017 г. Избирателната комисия за избор на в...


Избирателна комисия за избор на висши органи на българската адвокатура - 2017 г.

Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатураРешение от 27 февруари 2017 г. ТУК


ГЛАСУВАНЕ НА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

Избирателната комисия уведомява делегатите на Общото събрание на делегатите от страната,че гласуването ще се произведе в сградата на Висшия адвокатски...


Методически указания за провеждане на гласуването на изборите за членове на висшите органи на българската адвокатура, насрочени за 25 и 26.02. 2017 г., и за отчитането на резултатите

І. БЮЛЕТИНИ И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ1. Гласуването се извършва с бюлетини и непрозрачен плик по образец, утвърден от Избирателната комисия.2. Гласува се с...


Протокол № 7 от 25.02.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 7НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, на 25 февруари 2017 год., се проведе заседание...


Протокол № 6 от 25.02.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българскатаадвакатура

П Р О Т О К О Л № 6НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА Днес, на 25февруари 2017 год., се проведе заседани...


Протокол на Избирателната комисия от произведените избори за висши органи на Адвокатурата на 25 и 26 февруари 2017 г.

Протокол на Избирателната комисия от произведените избори за Висши органи на Адвокатурата на 25 и 26 февруари 2017 г. ТУК


Протокол № 5 от 24 февруари 2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 5НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, на 24 февруари 2017 год., се проведе заседание...


Протокол № 4 от 17 февруари 2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 4НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, на 17 февруари 2017 год., се проведе заседание...


Протокол № 3 от 10 февруари 2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

П Р О Т О К О Л № 3НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА Днес, на 10 февруари 2017 год., се проведе заседан...


Протокол № 2 от 28.01.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

П Р О Т О К О Л № 2НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, на 28 януари 2017 год., се проведе заседание н...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни