Вашите предложения и становища по проекта може да изпращате в срок до 7 декември 2022 г. на е-mail: arch@vas.bg.


Редактирано становище от адв. Явор Харизанов, АК-София
pdf, 174 KB
Становище от СНЦОП Обединение на свободните адвокати
pdf, 354 KB
Допълнително становище от адв. Светлозар Николов, АК-Варна
pdf, 583 KB
Предложения от адв. Асен Карагьозов, АК-София
pdf, 919 KB
Мнение от адв. Владислав Янеев, АК-София
pdf, 498 KB
Становище от адв. Мария Илиева
pdf, 83 KB
Становище от адв. Димитър Ганев
pdf, 550 KB
Становище от адв. Светлозар Николов, АК-Варна
pdf, 503 KB
Становище от Софийския адвокатски съвет
pdf, 1.2 MB
Приложение към Становище от САС-Становище от адв. Мирослав Мичев, АК-София
pdf, 3 MB
Предложения и коментари от адв. Венелина Фотева, АК-Бургас, второ предложение
pdf, 265 KB
Становище и предложения от адв. Емил Ядков, АК-Благоевград
pdf, 568 KB
Становище и предложения от адв. Ваня Тодорова, АК-София
pdf, 154 KB
Предложение от адв. Венелина Фотева, АК-Бургас, първо предложение
pdf, 333 KB