Правителството определи новия размер на минималната работна заплата

29.12.2019

С Постановление № 350 от 19.12. 2019 г. Министерски съвет определи нов размера на минималната работна заплата за страната (МРЗ). От 01.01.2020 г. МР...

Становище на ВАдвС: Цесионерът има право на Павлов иск, ако увреждащата го сделка е преди цесията

27.12.2019

Цесионерът има право да предяви Павлов иск, ако сделката или действието, които го увреждат, са извършени след като е възникнало вземането на първонача...

Новият главен прокурор Иван Гешев встъпи в длъжност

18.12.2019

Днес, 18.12. 2019 г., новият главен прокурор Иван Гешев встъпи официално в длъжност на тържествена церемония в Съдебната палата. Той положи клетва пре...

Сигнал до ВКС: Може ли съдружник в ООД сам да заяви заличаването си от търговския регистър

17.12.2019

Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1824/19.11.2019 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Гео...

Парламентът прие окончателно мащабни промени в ГПК

11.12.2019

Серия от промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), най-вече по отношение на заповедното производство, прие днес окончателно Народното събрание.И...

Министерски съвет: Шефът на инспектората към ВКП с нов статут и правомощие да разследва главния прокурор

07.12.2019

Шефът на отдел „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура (ВКП) да получи нов статут – да се избира с 2/3 мнозинство от Прокурорската колегия...

КС: Текст от закон е толкова неясен, че беше обявен за противоконституционен

05.12.2019

Текст от закон се оказа толкова неясен, че Конституционният съд (КС) днес обяви, че нарушава принципа на правовата държава (пълния текст на решението...

ВКС разясни кога работодателят задържа незаконно трудовата книжка и дължи обезщетение

03.12.2019

Задължението на работодателя да предаде оформената трудова книжка на служителя възниква в момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Ако кни...

КПВ на Парламента: С доказателства за неправилно изчисление на дълга ще може да се спре заповедта по чл. 417 ГПК

28.11.2019

Ако длъжникът представи писмени доказателства, че не дължи, или че сумата е неправилно изчислена, или че вземането се основава на клауза в договор, ко...

Как принципът на правовата държава гарантира ефективната защита на основни права

25.11.2019

Как на пръв поглед абстрактният принцип на правовата държава, закрепен в Конституцията, на практика гарантира ефективна защита на основни права?На тоз...

ТР № 5/2017 на ОСГТК на ВКС: При връщане на дадено без основание, лихва за забава се дължи от поканата за изпълнение

22.11.2019

При връщане на дадено при начална липса на основание в хипотезата на чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД, от кой момент се дължи обезщетението за забава? На...

Ралица Негенцова пред bTV: При справедливостта не винаги може да се говори, че е на лице възмездие

22.11.2019

"С последните изменения на Конституцията бяха дадени правомощия на Висшия адвокатски съвет да може да инициира искане до Конституционния съд за обявяв...

Ралица Негенцова пред БНР: Адвокатът е отговорен пред клиента си, адвокатурата – пред цялото общество

22.11.2019

За пръв път в специализираното юридическо предаване „Законът и Темида“ на БНР прозвуча клип с адвокатската клетва. Поводът е 22 ноември – Ден на бълга...

ПРАВНА ДИСКУСИЯ: Адвокатурата като гарант за независимостта на съдебната власт

22.11.2019

Може ли адвокатурата да поиска да бъде обявен за противоконституционен закон, с който се посяга на права на магистратите, осигуряващи тяхната независи...

Над 250 магистрати и адвокати се събират в София, за да обсъждат Хартата на основните права на ЕС

21.11.2019

Над 250 съдии, прокурори и адвокати от България, Гърция и Румъния ще се съберат утре в резиденция Бояна на безпрецедентно съвместно обучение по прават...

Адвокатурата дава разрешение на конституционния казус с чл. 142, ал. 1 АПК

18.11.2019

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) даде на Конституционния съд (КС) разрешение на един казус, който раздели Върховния административен съд (ВАС). Върховни...

Отговорност за вреди от действия на съдията по вписванията се търси по общия исков ред

07.11.2019

По какъв ред може да се търси отговорност за вреди от действия на съдията по вписванията – по реда на ЗОДОВ или по общия исков ред?Редът за реализиран...

Четвърто ТД на ВКС за седмица: Кой е собственик на сградата, ако съпрузи строят на парцел на единия, притежаван и от трето лице

01.11.2019

При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придо...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни