Публична покана за изработване на адвокатски карти

Вчера, 15:55

ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ отправя покана за избор на изпълнител на услугата „Изработка и доставка на адвокатски карти“, съгласно изискванията на Закона...

Конституционният съд допусна искането на главния прокурор срещу закриването на спецправосъдието

Вчера, 15:26

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на главния прокурор за установяване на противоконституционност на текстове от Закона...

ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА МЕЖДУНАРОДЕН СТАЖ „STAGE INTERNATIONAL“, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПАРИЖКАТА АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ.

16.05.2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С писмо, вх. №1256/16.05.2022 г. на ВАдвС, Парижката адвокатска колегия ни уведомява, че организира Международен ста...

Министерството на правосъдието предлага ключови изменения в производството по несъстоятелност

15.05.2022

Ключови изменения и допълнения на Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност предлага Министерството на правосъдието.Сре...

Пленарното заседание на ССВЕ прие адвокатурата на Азербайджан за наблюдаващ член на организацията

13.05.2022

Днес, 13 май 2022 година, след няколко години упорит труд, Азербайджанската адвокатура беше приета за наблюдаващ член на Съвета на адвокатурите и прав...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 19.05.2022 г.

12.05.2022

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 19.05.2022 г.

ВСС обсъжда пилотно прекрояване на съдебната карта (обновена)

11.05.2022

Заседание на Съдийската колегия на ВСС се провежда в момента. Обсъжда се пилотно прекрояване на съдебната карта. В обсъжданото предложение се предвижд...

Извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет

10.05.2022

Обемен дневен ред имаше Висшият адвокатски съвет на извънредното си заседание, проведено на 09.05.2022 г. Сред обсъжданите теми бяха надграждането на...

Гешев сезира Конституционния съд за закриването на спецправосъдието

04.05.2022

Главният прокурор внесе искане в Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Зако...

„Под обстрел сме“ – поредна хакерска атака прекъсна заседанието на ВСС

04.05.2022

"Колеги, под обстрел сме“. Репликата е на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, а поводът – поредната хакерска атака, ко...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 09.05.2022 г.

03.05.2022

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 09.05.2022 г.

Великотърновската адвокатска колегия отбеляза своя първи празник

30.04.2022

Великотърновската адвокатска колегия отбеляза първия си празник вчера, на 29 април. Датата е определена с решение на Адвокатския съвет и не е самоцелн...

С Тълкувателно решение 1/2020 ВКС отговори на въпрос, поставен от Висшия адвокатски съвет

28.04.2022

С Тълкувателно решение № 1/2020 г. от 27.04.2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на...

Великден е! Нека възкръсне доброто!

24.04.2022

Великден е един от най-светлите празници. Големият Радичков беше казал: „Ние, българите, имаме два големи празника: Рождество Христово — Коледа, и...

АК - Пловдив и юридическият факултет на ПУ "Пайсий Хилендарски" с обща инициатива

21.04.2022

Адвокатска колегия - Пловдив и юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" организираха Научно-практическа дискусия на тема...

Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Пролетна сесия 2022 г.

18.04.2022

Висшият адвокатски съвет определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за п...

Приветствие на д-р Ивайло Дерменджиев по повод Деня на Българската конституция и юристите

15.04.2022

Приветствие на д-р Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет, по повод Деня на Българската конституция и професионален празник на юри...

Честит 16 април - Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите (допълнена)

15.04.2022

Уважаеми колеги, уважаеми юристи, съдебни служители и представители на многобройната юридическа общност! В днешните нелеки времена за пореден път отб...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни