Списък на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 2 и 3 ноември 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

14.10.2019

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...

Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 2 и 3 ноември 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

14.10.2019

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 11.10.2019 г.

03.10.2019

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 11.10.2019 г.

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 10.10.2019 г.

03.10.2019

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 10.10.2019 г.

Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2019 г.

24.09.2019

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...

Сигнал от Висшия адвокатски съвет до Министерския съвет на Република България относно незаконосъобразна практика на българските консулски представители в чужбина

17.09.2019

Висшият адвокатски съвет отправи искане до Министерския съвет на Република България за вземане на спешни мерки за преустановяване на незаконосъобразна...

Изпит по немски език за Многостранна стажантска програма за адвокати, организиран от Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите

03.09.2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С настоящото Ви уведомяваме, че Немската Фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатур...

Годишна награда за студенти юристи 2019 г.

19.08.2019

Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема: „РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО, И ВЪРХОВЕНСТВ...

Конкурс на ERA-CCBE за млади адвокати на „Young lawyers”

07.06.2019

Скъпи колеги, Уведомяваме ви за откриването на регистрация за конкурса на ERA-CCBE за млади адвокати на„Young lawyers”. Условия за участие: К...

Изпит по немски език за Многостранна стажантска програма за адвокати, организиран от Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите

02.10.2018

Уважаеми колеги, С настоящото Ви уведомяваме, че Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура...

ДНИ НА АДВОКАТИТЕ 31 май - 3 юни 2018 г. Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“

27.04.2018

Уважаеми колеги адвокати,Висшият адвокатски съвет и Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” имат удоволствието да ви поканят на вторите Дни н...

Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия

19.04.2018

Уважаеми колеги, С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да...

Дневен ред на Общото събрание на адвокатите от страната 24 и 25 февруари 2018 г.

20.02.2018

Общо събрание на адвокатите от страната 24 и 25 февруари 2018 г.

Информация за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 26.01- 16.02.2018 г.

20.02.2018

На 24.01.2018 г. Висшия адвокатски съвет получи писмо от Конституционния съд на РБ, с дадена възможност за представяне на допълнителни аргументи по ис...

Месечни вноски към Висшия адвокатски съвет

20.02.2018

Във връзка с месечните вноски, дължими към Висшия адвокатски съвет по чл. 49, ал. 1 от Закона на адвокатурата.

Информация за събития и мероприятия за периода 12.01.2018 г. - 25.01.2018 г.

12.02.2018

Информация за събития и мероприятия - 12.01.2018 г. - 25.01.2018 г.

© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body