Президентът „пусна“ промените за конфискацията, излизат в извънреден брой на Държавен вестник

03.01.2019

Промените в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), с които гражданската конфискация изрично...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни