Протоколи от заседанията на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвСПротокол № 53/06.12.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 52/08.11.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 51/11.10.2019 г. от изнесено заседание на ВАдвС


Протокол № 50/10.10.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 49/13.09.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 48/19.07.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 47/18.07.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 46/14.06.2019 г. от изнесено заседание на ВАдвС


Протокол № 45/31.05.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 44/17.05.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 43/19.04.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 42/29.03.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 41 от извънредно заседание на ВАдвС от 15.03.2019 г.


Протокол № 40/22.02.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 39/15.02.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 38/08.02.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 37 от заседание на ВАдвС от 18.01.2019 г.


Протокол № 36 от извънредно заседание на ВАдвС от 11.01.2019 г.


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни