Протоколи от заседанията на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвСПротокол № 4 от изнесеното заседание на ВАдвС, проведено на 9 юни 2017 г.


Протокол № 3 от заседанието на ВАдвС, проведено на 19.05.2017 г.


Протокол от заседанието на ВАдвС от 21 април 2017 г.


Протокол от заседанието на ВАдвС от 31 март 2017 г.


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни