Протоколи от заседанията на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвСПротокол № 84/09.04.2021 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 83/19.03.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 82/12.03.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 82/12.03.2021 г. от съвместно дистанционно заседание на ВАдвС, ВКС и ВДС


Протокол № 81/26.02.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 80/24.02.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 79/05.02.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 78/22.01.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 77/15.01.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 76/11.12.2020 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 75/27.11.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 74/20.11.2020 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 73/06.11.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 72/09.10.2020 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 71/18.09.2020 г. от изнесено заседание на ВАдвС


Протокол № 70/11.09.2020 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 69/07.08.2020 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 68/24.07.2020 г. от заседание на ВАдвС


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни