Протоколи от заседанията на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвСПротокол № 39/15.02.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 38/08.02.2019 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 37 от заседание на ВАдвС от 18.01.2019 г.


Протокол № 36 от извънредно заседание на ВАдвС от 11.01.2019 г.


Протокол № 35/14.12.2018 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 34 от извънредно заседание на ВАдвС от 30.11.2018 г.


Протокол от заседание на ВАдвС от 09.11.2018 г.


Протокол № 32/03.11.2018 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 31/26.10.2018 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 30/12.10.2018 г. от извънредно заседание на ВАдвС

Протокол № 30/12.10.2018 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 29/28.09.2018 г. от изнесеното заседание на ВАдвС


Протокол № 28/14.09.2018 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 27/19.07.2018 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 26/13.07.2018 г. от заседание на ВАдвС


Протокол от изнесеното заседание на ВАдвС от 15.06.2018 г. - гр. Сливен


Протокол от извънредно заседание на ВАдвС от 08.06.2018 г.


Протокол от заседание на ВАдвС от 18.05.2018 г.


Протокол от извънредно заседание на ВАдвС от 17.05.2018 г.


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни