Протоколи от заседанията на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвСПротокол № 24/20.10.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 23/07.10.2022 г. от редовно, изнесено заседание на ВАдвС


Протокол № 22/14.09.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 21/21.07.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 20/16.06.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 19/03.06.2022 г. от редовно изнесено заседание на ВАдвС


Протокол № 18/19.05.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 17/09.05.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 16/14.04.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 15/28.03.2022 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 14/17.03.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 13/25.02.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 12/17.02.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 11/03.02.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 10/26.01.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 9/13.01.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 8/16.12.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни