Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 16.09.2016 г.

08.09.2016

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 22.07.16 г. до 16.09.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални препи...

Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2016 год.

07.09.2016

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати ще се проведе както следва:Писмен изпит – 15-16 окт...

Извънредно заседание на ВАдвС - 31.08.2016 г.

29.08.2016

Дневен ред за извънредното заседаниена Висшия адвокатски съвет за 31.08.2016 г.:І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата ср...

В памет на Илия Цанов

01.08.2016

В ПАМЕТ НА ИЛИЯ ЦАНОВ ПО СЛУЧАЙ 140-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРОЦЕСИТЕ СРЕЩУ БОТЕВИТЕ ЧЕТНИЦИПрез юли и август 2016 г. се навършват 140 години от проведените в...

Становище НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

22.07.2016

(прието в заседание, проведено на 22.07.2016 г.)Във връзка с приетия на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на З...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 22.07.2016 г.

16.07.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 08.07.16 г. до 22.07.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на Правила за работа на Комис...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 08.07.2016 г.

29.06.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 17.06.16 г. до 08.07.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални пре...

Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия - 2016 г.

28.06.2016

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати,в който са поканени да уча...

Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание единодушно реши проектът на ЗИД на ЗА да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене в Пленарна зала

23.06.2016

На 22.06.2016 г. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към 43-тото Народно събрание, в чийто дневен ред бе включено и обсъждане на про...

За проведената Национална конференция на българската адвокатура

22.06.2016

На 18 юни 2016 г. (събота) в х-л "Интернационал" в к.к. „Златни пясъци“ се проведе организираната от Висшия адвокатски съвет с п...

Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет за 17.06.2016 г. във Варна („Златни пясъци“)

08.06.2016

І. Информация за събития и мероприятие от 03.06.2016 г. до 17.06.16 г.Докладва председателят на ВАдвС.ІІ. Финансови въпроси.Докладва главният секретар...

Семинар на тема: „Медицинската отговорност – две години по-късно“

07.06.2016

Програмата на Семинара можете да видите ТУК

Венци и цветя пред паметните плочи на Илия Цанов в София и Русе

02.06.2016

На 02.06.2016 г., непосредствено преди да прозвучат сирените в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, от името...

За дисциплинарното наказание „лишаване от право да се упражнява адвокатска професия“ за определен срок

31.05.2016

На 22.04.2016 г. Висшият адвокатски съвет прие следното решение №1784:След влизане в сила на решението на дисциплинарния съд, с което се налага наказа...

Задължението за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка и разходване на средства от нея

31.05.2016

На 20.05.2016 г. с Решение №1873 Висшият адвокатски съвет прие следното становище относно спазването на задължението за опазване тайната на клиента пр...

Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет на 3 юни 2016 г.

27.05.2016

І. Информация за събития и мероприятие от 20.05.2016 г. до 03.06.2016 г.Докладва председателят на ВАдвС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Финанс...

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит, който ще се проведе на 4 юни 2016 г. от 9.00 ч. в гр. София, ул. „Цар „Калоян“ № 8, ет. 4

26.05.2016

БЛАГОЕВГРАД1. ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВАБУРГАС1. ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ НАЙДЕНОВВАРНА1. АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ 2. ИВАНИНА АТАНАСОВА ВЛАХО...

© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни