ПОЗИЦИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТ 12.07.2024 Г.

Вчера, 17:01

ПОЗИЦИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ На 09.07.2024 г. е постъпило искане от адв. Мария Георгиева Шаркова – адвокат от Адвокатска...

Отговор от Висшия съдебен съвет на искането за предприемане на спешни мерки относно ограничения достъп на адвокати до дела в Софийския районен съд

04.07.2024

Уважаеми колеги, На 16.05.2024 г. Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) отправи искане до Висшият съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС за предприема...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 11.07.2024 г.

03.07.2024

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 11.07.2024 г.

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №11/2024 г.

01.07.2024

Днес, 01.07.2024 г., Конституционният съд на Република България се произнесе с решение по конституционно дело №11/2024 г., с което изцяло уважи искане...

Протокол и доклади от Пролетната национална конференция на българската адвокатура, 01.06.2024 г., гр. Бургас

04.06.2024

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Информираме Ви, че на 11.06.2024 г., на закритата секция на сайта на Висшия адвокатски съвет беше публикуван пълния стенографски прото...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 20.06.2024 г.

03.06.2024

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 20.06.2024 г.

Честит 24 май, скъпи колеги!

24.05.2024

Честит празник на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! Честит празник на българските...

​Висшият адвокатски съвет бе удостоен с почетна грамота и медал по повод 145-ата годишнина на Министерството на правосъдието

23.05.2024

Председателят на Висшия адвокатски съвет - адв. д-р Ивайло Дерменджиев получи от министъра на правосъдието г-жа Мария Павлова почетна грамота и медал...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 31.05.2024 г.

22.05.2024

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 31.05.2024 г. в гр. Бургас

Съюзът на адвокатурите и правните общества в Европа (ССВЕ) излезе с остри декларации в защита на колеги адвокати

21.05.2024

На провелото се на 17 май 2024 г. в Лозана Пленарно заседание на Съюза на адвокатурите и правните общества в Европа (ССВЕ) европейските адвокати напра...

Висшият адвокатски съвет изпрати искане до Висшия съдебен съвет за спешни мерки относно ограничения достъп на адвокати до дела в Софийския районен съд

17.05.2024

Висшият адвокатски съвет изпрати искане до Висшия съдебен съвет и Инспектората към Висшия съдебен съвет да бъдат предприети спешни мерки за преустанов...

Отговор от председателя на Софийския районен съд относно достъпа на адвокати до делата

14.05.2024

Уважаеми колеги,Висшият адвокатски съвет, по повод сигнали на колеги адвокати за ограничаване на достъпа до дела в Софийски районен съд, по които не с...

Висшият адвокатски съвет бе домакин на Международна кръгла маса за правната помощ

13.05.2024

Постиженията на България в областта на правната помощ от няколко години предизвиква специален интерес в редица държави от Европейския съюз.На 10 май 2...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.05.2024 г.

26.04.2024

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.05.2024 г.

Честит Ден на Конституцията и юриста!

15.04.2024

Уважаеми колеги, Днес отбелязваме 145 години от приемането на първата Конституция на България. Юридическата общност в България е призвана да гар...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 18.04.2024 г.

11.04.2024

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 18.04.2024 г.

Размерът на адвокатското възнаграждение да бъде справедлив, обоснован и да съответства на достойнството на професията

09.04.2024

Размерът на адвокатското възнаграждение да бъде справедлив, обоснован и да съответства на достойнството на професията. А още с исковата молба и с отго...

Излезе първият брой на обновеното списание "Адвокатски преглед"

08.04.2024

С Решение № 998/23.11.2023 г. на Висшия адвокатски съвет беше избран нов редакционен съвет на списание „Адвокатски преглед“, както следва: доц. д-р Та...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни