Върховен касационен съд

Становища / Върховен касационен съдСтановище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК и ТК  по следния въпрос: Обусловено ли е по смисъла на чл. 229, ал 1, т. 4 от ГПК , висящото гражданско дело спорът по което е пряко свързан с приложението на подзаконов нормативен акт , от административното дело, образувано по оспорване на същия с искане да бъде обявен за нищожен или отменен.

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по допълнително включен в предмета на делото въпрос.

Становище по тълкувателно дело №2/2014 г. ОСГК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по някои противоречиво решавани въпроси по делата по чл.135, ал.4 АПК с които се решават спорове за подсъдност между административни и общи съдилища.

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК на ВКС и ОС на II колегия на ВАС по въпросите: Какъв е характера на сроковете по чл.34 ЗАНН? Препраща ли разпоредбата на чл.11 ЗАНН към уредбата относно погасяване на наказателното преследване по давност в Наказателния кодекс?

Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСТК, по някои въпроси, свързани със застрахователни правоотношения.


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСНК, по някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл.242 НК, когато деянието е осъществено на вътрешна граница на Европейския съюз, както и по въпроса дали е възможна идеална съвкупност между съставите на престъпленията по чл.242 НК и чл.234 НК?


Становище по тълкувателно дело №1/2014 г. ОСГК  по следния въпрос: Какъв е давностният срок на иска за възстановяване на предишна работа – двумесечен по чл. 358, ал.1, т.2, предложение последно КТ или общия тригодишен по чл. 358, ал 1 т. 3 ?  

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни