Декларация на ВАдвС

20.11.2014

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с възможността адвокат да бъде осъден заради произнесена от него пле...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 14.11.2014 г.

07.11.2014

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 17.10.2014 г. до14.11.2014 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални пр...

Списък на кандидатите за адвокати и младши адвокати допуснати до устен изпит, който ще се проведе на 15.11.2014 г., от 9.00 ч. в сградата на ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4

07.11.2014

БЛАГОЕВГРАД1. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЮРОВ2. ДАМЯН ЯНАКИЕВ АБАРОВ3. ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА4. МИЛЕН ТОМОВ МАРИНОВ5. СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРКЕЗОВ...

Списък на кандидатите за адвокати и младши адвокати, допуснати до втора част на писмения изпит, който ще се проведе на 2 ноември 2014 г.

01.11.2014

Списък на кандидатите за адвокати и младши адвокати, допуснати до втора част на писмения изпит, който ще се проведе на 2 ноември 2014 г.БЛАГОЕВГРАД1....

Списък на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2014 г.

27.10.2014

БЛАГОЕВГРАД1. АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА БОЖИКОВА2. АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ3. АСЯ ВАСИЛЕВА ЛУЛАНОВА4. АТАНАС ИВАНОВ ДОНЧЕВ5....

Разпределение по аудитории на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 1 и 2.11.2014 г. в СУ „Св. Климент Охридски”

15.10.2014

65 аудитория, която се намира на 3-ия етаж в южното крило на сградата – кандидатите от Софийската адвокатска колегия и Бургаската адвокатска кол...

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 17.10.14 г.

10.10.2014

Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет на 17.10.2014г. в гр. Несебър:І.Информация за събития и мероприятия в периода от 26.09.1...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 7.10.2014 г.

03.10.2014

І.Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата срещу решения от 23.09.2014 г. на Избирателната комисия за избор на органи на адвок...

Декларация на Висшия адвокатски съвет

26.09.2014

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет на Република България изразява подкрепата и колегиалната си солидарност със сръбските адвокати и с предпри...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 26.09.2014 г.

19.09.2014

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 12.09.14 г. до26.09.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални препис...

Изпит за адвокати и младши адвокати

17.09.2014

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва: Писмен изпит – на 1.11.2...

Дискусия в СУ "Св. Климент Охридски"

09.09.2014

Британското посолство в София и Британските правни центрове организират дискусия на тема: "Значението на деонтологичните правила и върх...

Напомнително съобщение

04.09.2014

Решение на Висшия адвокатски съвет № 95/29.10.2004 г.Напомняме на всички адвокати, че с решение № 95 от 29 октомври 2004 г., Висшият адвокатски съвет...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 12.09.2014 г.

04.09.2014

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 11.07.14 г. до12.09.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални препис...

Обява от Висшия адвокатски съвет

23.07.2014

Висш адвокатски съвет уведомява адвокатите от страната, че могат да изпращат мнения и предложения за изменения и допълнения на ГПК, АПК, НПК и ДОПК на...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 11.07.2014 г.

02.07.2014

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 20.06.14 г. до 11.07.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Разглеждане на жалби срещу решението на...

Съболезнователен адрес

20.06.2014

ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛНА ОБЛАСТ - ВАРНАДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛНА ОБЛАСТ - ДОБРИЧДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНАДО КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.06.2014 г.:

13.06.2014

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.06.2014 г.:І. Информация за събития и мероприятия в периода от 30.05.14 г. до 20.06.14 г.До...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни