Дневен ред за извънредното заседание

на Висшия адвокатски съвет на 19.11.2015 г.:

(публикуван на 12.11.2015 г., като т. ІІ е добавена на 13.11.2015 г.)

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 23.10.2015 г. до 19.11.2015 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Избор на членове на Управителния съвет на фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за следващия редовен мандат –декември`2015 – декември`2020 г. (отложен от 23.10.2015 г. и непроведен на 13.11.2015 г.).

Докладва председателят на ВАС.

ІІІ. Обсъждане на обобщен проект за насоки, цели и принципи на социалните дейности на Висшия адвокатски съвет и концепция за организиране на фонд за подпомагане.

Докладва работната група, определена на 23.10.2015 г.

ІV. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

V. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.