Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 29.05.2014 г.:

21.05.2014

І. Финансови  въпроси  (вкл. и отложените от заседанието на 25.04.2014 относно искане за безлихвен заем от Софийската адвокатска колегия и предложения...

СЕМИНАР на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА”

20.05.2014

Уважаеми колеги,На 27 (петък) и 28 (събота) юни 2014 г. в гр. София, в хотел „Хилтън” ще се проведе СЕМИНАР на Международния съюз на адв...

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част...

15.05.2014

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 18 май 2014 г., при у...

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет

09.04.2014

ГОДИШЕН  ФИНАНСОВ   ОТЧЕТНА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТза финансовата 2013 г., обхващаща периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.І. По приходната част на бюджет...

Д Е К Л А Р А Ц И Я от 22.02.2014 г. на Общото събрание на адвокатите от страната

09.04.2014

Общото събрание на адвокатите от страната  изразява категоричното си несъгласие със становището на Камарата на нотариусите по повод проекта на Закон з...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 21.03.2014 г.

19.03.2014

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 21.02.14 г. до 21.03.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на проект за мотиви на проект...

Общо събрание на адвокатите от страната

15.01.2014

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 22 февруари...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни