Класиране на рефератите на тема: "Същност на адвокатската пледоария"

Първа награда – Стелияна Иванова Златева, V курс, ЮФ на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“;

Втора награда – Валентина Валентинова Андова, V курс, ПИФ, Югоападен университет „Неофит Рилски“;

и две трети награди:

Деляна Бориславова Иванова, IV курс, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“;

Християн Тодоров Димов, III курс, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“