Със свое Решение № 272/28.08.2015 г. Върховният касационен съд отмени

изцяло постановената присъда по ВНЧХД № 493/2013 г. , като призна адв. Венцислав Точков за невиновен в това, че на 03.10.2013 г. публично разгласил позорно обстоятелство и приписал престъпление по отношение на Б. Л. С., с думите: „Подзащитният ми е близо осемдесетгодишен пенсионер, страдащ от тежка форма на диабет и с видно от представените по делото доказателства психични проблеми. Тежкото му здравословно и емоционално състояние е причинено основно от психическия тормоз, нанесен му през годините от частния тъжител”, като го оправда по обвинението за извършено престъпление по чл. 148, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 147, ал. 1 НК.

Припомняме, че във връзка с постановената от Русенския окръжен съд присъда, с която адв. Точков беше признат за виновен, Висшият адвокатски съвет прие нарочна Декларация.)Деклара цията можете да видите ТУК)

Текстът на решението на ВКС можете да прочетете ТУК