Декларация на Висшия адвокатски съвет от 24.03.2017 г.

28.03.2017

Д Е К Л А Р А Ц И Я Висшият адвокатски съвет е обезпокоен от погазването на закона и намесата в са...

Дневен ред на конститутивното заседание на встъпващия Висш адвокатски съвет на 31.03.2017 г.

28.03.2017

І. Встъпителни слова на председателя на Висшия адвокатски съвет, председателя на Висшия дисциплинарен съд и председателя на Висшия контролен съвет.ІІ....

Дневен ред на заключителното заседание на Висшия адвокатски съвет (мандат 10.05.2013-31.03.2017) за 31.03.2017 г.:

27.03.2017

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 24.03.2017 г. до 31.03.2073 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други преписки.ІІІ....

Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 24.03.2017 г.

16.03.2017

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 24.02.2017 г. до 24.03.2017 г. Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 10.03.2017 г.

06.03.2017

І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата срещу решениe на Избирателната комисия в АК-Благоевград.Докладва Любомир Денев.ІІ....

Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС, ВДС-5.03.2017г.

01.03.2017

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Уведомяваме Ви, че с Решение от 27 февруари 2017 г. Избирателната комисия за избор на в...

ГЛАСУВАНЕ ЗА ВИСШИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

25.02.2017

Избирателната комисия уведомява делегатите на Общото събрание на делегатите от страната,че гласуването ще се произведе в сградата на Висшия адвокатски...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 24.02.2017 г.

21.02.2017

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 26.01.2017 г. до 24.02.2017 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Финансови въпроси.Докладва главния...

Общо събрание на адвокатите от страната 25 и 26 февруари 2017 год.

21.02.2017

Уважаеми делегати и гости на Общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви,че Общото събрание на адвокатите от странате ще се проведе в Нацио...

Общо събрание на адвокатите от страната 25 и 26 февруари 2017 г.

16.02.2017

Уважаеми делегати и участници в Общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на...

Годишен финансов отчет на ВАдвС за финансовата 2016 г., обхващаща периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

15.02.2017

Пълния текст на Годишния финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2016 г., обхващаща периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. можете...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 17.02.2017 г.

09.02.2017

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 от Закона за адвокатурата срещу решениe на избирателната комисия в АК-Благоевград и АК-ВарнаДокладва Любомир...

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 27.02.2016 г. - 25.02.2017 г.

08.02.2017

Пълния текст на Отчетния доклад можете да видите ТУК

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2016 год. до 24.02.2017 год.

07.02.2017

Отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2016 г. до 24.02.2017 г. можете да прочетете ТУК

Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 26.01.2017 г.

19.01.2017

Дневен ред за заседаниетона Висшия адвокатски съвет за 26.01.2017 г.:І. Информация за събития и мероприятия в периода от 13.01.2017 г. до 26.01.2017 г...

Изпит по немски език за участие в Международна програма

16.01.2017

Уважаеми колеги,Приложено Ви изпращам информация за Международната програма за сътрудничество за адвокати за 2017 г., която Немската Фондация за между...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 13.01.2017 г.

05.01.2017

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 16.12.2016 г. до 13.01.2017 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други преписки.ІІІ...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни