Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Минималните размери на адвокатските възнаграждения са важна отправна точка в отношенията между адвоката и клиента, но също така, когато касаят процесу...


Предложение от група адвокати относно Наредба за изменение на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения

Предложение от група адвокати относно Наредба за изменение на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения


Предложение от адв. Ивайло Маджуров, член на АК - София, относн Проект за изменение на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Предложение от адв. Ивайло Маджуров, член на АК - София, относн Проект за изменение на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждени...


Становище от адв. Явор Харизанов относно проект на Наредба за изменение на Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Становище от адв. Явор Харизанов относно проект на Наредба за изменение на Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнагра...


Становище от адвокатско дружество "Фотева, Танев, Минчев" относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за аминималните адвокатски възнаграждения

Становище от адвокатско дружество "Фотева, Танев, Минчев" относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за аминималните адвокатски възнагражден...


Проект на Наредба за изменение на Наредба No 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Заинтересованите лица могат в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящата заповед, да предоставят предложения и становища по публик...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни