Становище на Съвета на Адвокатската колегия - Пазарджик

Становище по предложението, изготвено от адв. Даниела Минева относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4


Становище от адв.Иван Чолаков - председател на Адвокатската колегия - Благоевград

Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Висшия адвокатски съвет за обучение и квалификация на адвокатите


Становище от адв.Ивайло Данов - председател на Софийската адвокатска колегия

Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Висшия адвокатски съвет за обучение и квалификация на адвокатите


Становище от адв.Даниела Минева - председател на Адвокатската колегия - В. Търново

Становище относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Висшия адвокатски съвет за обучение и квалификация на адвокаатите


Становище от УС на ЦОА "Кръстю Цончев" по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4

Становище по предложения за обществено обсъждане проект на НИД на Наредба № 4© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни