Протоколи от заседанията на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвСПротокол № 82/12.03.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 82/12.03.2021 г. от съвместно дистанционно заседание на ВАдвС, ВКС и ВДС


Протокол № 81/26.02.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 80/24.02.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 79/05.02.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 78/22.01.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 77/15.01.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 76/11.12.2020 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни