1.Българската адвокатура изразява институционалното си единство за приемане на внесения на 23.01.2015 г. в 43-тото Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

2.Националната конференция на българската адвокатура препоръчва на Висшия адвокатски съвет и адвокатските съвети да излагат своевременно становища по всички проекти на нормативни актове, свързани с осъществяване на съдебната реформа и реформата в адвокатурата.

3.Националната конференция на българската адвокатура изразява становището си, че внесеният на 23.01.2015 г. в 43-тото Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата следва да бъде отстояван без каквито и да било отстъпления от конкретни негови текстове, а усъвършенстването на текстовете, по които са направени критични бележки, да се извърши между неговото първо и второ четене.

Взети бяха и други организационни решения.