Уважаеми колеги,

С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да участват и български адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия : да са на възраст до 40 години и с добро ниво на владеене на френски език.

Стажът ще се проведе през месец октомври и ноември 2015 г.

Парижката адвокатска колегия поема изцяло разноските по обучението, но стажантите трябва сами да поемат разноските за пътуването си до Франция и обратно, както и по пребиваването си там.

Тази година Посолството на Република Франция – сектор „Институционално и техническо сътрудничество” ще предостави до три стипендии за участниците в стажа в Париж.

Изпитът по френски език за определяне на стажантите ще се проведе на 24.06.2015 г. от 9.00 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет – гр. София, ул. „Цар Калоян” № 1-А.

В случай че желаете да участвате в изпита, моля, изпратете (чрез съответната адвокатска колегия) молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили. Желателно е да получим и документ за владеене на френски език.

Всички документи трябва да бъдат във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 19.06.2015 г., препратени задължително чрез съответната адвокатска колегия.