Обнародваха промените, свързани с обявяване на годишните финансови отчети

16.03.2020

В ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г. (извънреден) е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп д...

Спират процесуалните срокове по делата, публичните продани и въводите

15.03.2020

Ще спрат всички процесуални срокове, започнали да текат преди обявяването на извънредното положение, по висящите съдебни и административни производств...

Депутатите приеха отпадането на таксите за подаване на ГФО и придружаването им само от декларация

12.03.2020

Подаване на годишните финансови отчети (ГФО) само в Агенцията по вписванията (АВ) и отпадане на таксите за това от 2022 г., както и премахване още пре...

ВСС: Да се въведе задължително електронно призоваване за банки и ЧСИ, после за адвокати и нотариуси

12.03.2020

Петапно да се въведе задължително електронно призоваване, като първоначално този начин на уведомяване да се прилага за държавни и общински органи и уч...

Адвокатурата изрази тревога от правен волунтаризъм и нихилизъм при промените в процесуалните закони

11.03.2020

Огромна тревога от правния волунтаризъм и нихилизъм, с които в последните години се предлагат и приемат промени в процесуалните закони, изрази Висшият...

Становище на ВАдвС: Прекомерните санкции за обществен превоз без лиценз, накърняват правата на гражданите

11.03.2020

Bиcшият aдвoĸaтcĸи cъвeт нaмиpa, чe инĸpиминиpaнeтo нa извъpшвaнeтo нa oбщecтвeн пpeвoз бeз лицeнз( т.нap. cпoдeлeнo пътyвaнe) і тoлĸoвa пpeĸoмepнo...

Обсъждат отлагане на делата в цялата страна с един месец заради коронавируса

09.03.2020

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да препоръча на председателите на всички съдилища в страната да отложат редовните съдебни заседания з...

ВКС ще тълкува приложението на Търговския закон и ЗТРРЮЛНЦ

09.03.2020

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) по предложение на заместника на председателя и ръководител на Търговската колегия Дар...

Адвокатурата настоява чрез ЗАНН да падне клеймото „вечен нарушител“

19.02.2020

В Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) да се предвиди процесуален ред за заличаване на последиците от наложените административни н...

Студенти от СУ станаха четвъртфиналисти в международно състезание по медиация

18.02.2020

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ завоюва пореден успех на международно състезание по право – негови студенти достигнаха до четвъртфинал н...

Делата срещу корекции на сметки за ток – в половин България така, в другата – иначе

14.02.2020

Трябва ли да се докаже, че абонатът е манипулирал електромера си, за да може сметката му да бъде преизчислена заради неточно отчитане? Оказва се, че о...

ВАС отмени цялата наредба с образците в заповедното производство

13.02.2020

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени изцяло Наредбата за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за изда...

Адвокатурата е против утежняването на наказанията за деца убийци и обяви законопроекта на ГЕРБ за противоконституционен

10.02.2020

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) излезе с крайно негативно становище във връзка с предложените от ГЕРБ законови изменения за утежняване на наказанията...

Министерството на правосъдието публикува проект на Концепция за наказателна политика 2020 – 2025 г.

10.02.2020

Готова е новата Концепция за наказателна политика на България за периода 2020 – 2025 г. Проектът на документа е публикуван на сайта на Министерството...

ВАдвС: Няма правна и житейска логика кредиторът да води дело за всяка вноска, за да си „запази“ поръчителя

07.02.2020

При уговорено погасяване на главното задължение на вноски, шестмесечният срок, в който кредиторът трябва да предяви иск срещу длъжника, ако иска поръч...

Оборудват 19 съдилища с техника за видеоконферентни връзки

21.01.2020

Висшият съдебен съвет (ВСС) ще оборудва 19 съдилища в страната с техника за видеоконферентни връзки. Това става ясно от протокола от заседанието на Ко...

Всички адвокати ще трябва да подадат декларация, че познават правилата срещу прането на пари

21.01.2020

Тази година всички 13 850 адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотврат...

bTV: Нова серия от консултации при президента за промени в Конституцията

16.01.2020

Нова серия от консултации при президента за промени в Конституцията. Румен радев заяви, че целта на срещата му с Висшия адвокатски съвет е да се откри...

© 2023 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни