НАРЕДБА № 1 от 09.07.2004 г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

05.08.2020

След обнародването в Държавен вестник, бр. 68, 2020 г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на...

Казуси от втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 26 юли 2020 г.

30.07.2020

Казуси от втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 26 юли 2020 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 АВГУСТ 2020 г.

30.07.2020

Устният изпит ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съвет в, гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, (сградата на „КОРЕКОМ“) на 8 август 2020...

Отговори на първа част от изпита за адвокати и младши адвокати, проведен на 25 юли 2020 г. - тест

30.07.2020

Отговори на първа част от изпита за адвокати и младши адвокати, проведен на 25 юли 2020 г. - тест

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 юли 2020 г.

25.07.2020

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ П...

Акценти по проект на Висшия адвокатски съвет за Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

24.07.2020

При извършената през 2017 година Европейска наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, приета в Доклад на Европейск...

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 24.07.2020 г.

16.07.2020

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 24.07.2020 г.

Списък на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати-пролетна сесия 2020 г., разпределение по зали и указания за явяване на изпита, с оглед извънредната епидемична обстановка

15.07.2020

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,За целите на изпълнението на заповедите на министъра на здравеопазването и осигуряване на изпълнение от страна на Висшия адвокатски...

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 10.07.2020 г.

03.07.2020

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 10.07.2020 г.

Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2020 г.

16.06.2020

Висшият адвокатски съвет уведомява, съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, че изпитъ...

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 12.06.2020 г.

04.06.2020

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 12.06.2020 г.

НЕ Е ОТМЕНЕНА НАРЕДБА № 1 от 09.07.2004 г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

28.05.2020

Съгласно позицията, застъпена в Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и в потвърдилото го частично Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на петчленен състав на В...

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 29.05.2020 г.

21.05.2020

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 29.05.2020 г.

СГС отсрочва делата от 18 до 22 май

13.05.2020

С нова заповед от днес, 13.05.2020 г., се отсрочват делата в Софийски градски съд за периода от 18 до 22 май включително.Заповедта е във връзка с реше...

СГС отсрочи делата, насрочени за 14 и 15 май

12.05.2020

Със заповед на председателя Алексей Трифонов Софийският градски съд отсрочи откритите съдебни заседания, насрочени за 14 и 15 май, с изключение на зас...

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 08.05.2020 г.

30.04.2020

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 08.05.2020 г.

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 22.04.2020 г.

15.04.2020

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 22.04.2020 г.

ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК - удължен срок за подаване на документи

14.04.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Поради удължаването на извънредното положение в България до 13 май 2020 година, а също така и по информация на организатора – Пар...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни