Информация относно предстоящи мерки за подобряване на защитата на ЕАР

18.12.2023

Уважаеми колеги,Считано от 02.01.2024 ще бъдат изпълнени мерки по подобряване на защитата на Регистрите на Адвокатурата. Това ще ограничи достъпа на с...

Застраховка "Професионална отговорност на адвокатите"

19.01.2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, I. На 10.01.2023 г. Висшият адвокатски съвет подписа договора за застраховка „Професионална отговорност“ за 2023 г. със „ЗАСТРАХОВА...

Инструкции за подаване на сигнал за възникнал проблем (инцидент) при работата с Единния адвокатски регистър

11.01.2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На 03.01.2023 г., Висшият адвокатски съвет сключи договор за поддръжка на електронната система на Единния адвокатски регистър с фирма...

Споразумение за партньорство между Висшия адвокатски съвет и „БОРИКА“ АД

03.01.2023

На 01.07.2022 г., Висшият адвокатски съвет сключи споразумение за партньорство с „БОРИКА“ АД за срок от 3 години, по силата на което на всички изявили...

​Изпит по немски език​

02.01.2023

Изпит по немски език за Многостранна стажантска програма за адвокати, организиран от Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместн...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни