ПУБЛИЧНА ПОКАНА от ВАдвС за представяне на оферти отн. услугата "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (Project Management)"

03.11.2021

Висшият адвокатски съвет отправя публична покана за представяне на писмени оферти относно предоставяне на следната услуга: „Управление на проекти (Pro...

Софийският районен съд промени графика за провеждане на откритите съдебни заседания до 05.11.2021 г

27.10.2021

Във връзка с усложнената епидемична обстановка Председателят на Софийския районен съд издаде две нови заповеди, с които се въвеждат промени при провеж...

Временна промяна в организацията на работа в СГС в периода 27.10.-05.11.2021 г.

26.10.2021

Уважаеми колеги,Уведомяваме Ви, че със Заповед от 26.10.2021 г. на Председателя на СГС, за периода от 27.10.2021 г. до 05.11.2021 г., се отсрочват вси...

Висшият адвокатски съвет е съорганизатор на конкурс в чест на Кристиян Таков

26.10.2021

Уважаеми колеги,Верен на традицията да участва активно в различни инициативи, свързани с развитие на правото, Висшият адвокатски съвет взе решение да...

Съобщение от Софийски районен съд

18.10.2021

Софийски районен съд уведомява гражданите и адвокатите, че предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за времето от 19....

Покана за Уебинар: "Правни и регулаторни въпроси относно ваксинопрофилактиката на COVID-19"

29.09.2021

Уважаеми колеги,На 30. 09. 2021 г. (четвъртък) от 11.00 ч. ще се проведе уебинар на тема "Правни и регулаторни въпроси относно ваксинопрофилактиката н...

Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/

27.08.2021

Уважаеми колеги,Висшият адвокатски съвет Ви уведомява, че Патентното ведомство на Република България ни информира, че на 14 и 15 септември 2021 г., в...

Открита процедура за изменение и допълнение на етичния кодекс на адвоката

08.06.2021

С решение № 358 от 17.03.2022 г. Висшият адвокатски съвет откри процедура за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката.

Софийски градски съд временно въвежда ново работно време на деловодствата си

10.05.2021

С оглед опазване здравето на присъстващите, деловодствата да работят с граждани и адвокати със следното работно време:от 09.00 до 10.00 ч.от 10.30 до...

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на заседание на Консултативния съвет във връзка с Концепцията за изработване на нов Закон за адвокатурата

11.01.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Приключиха първите два етапа от подготовката на Концепция за изработване на нов Закон за адвокатурата. Про...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ КЪМ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

05.01.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Припомняме Ви следните три решения на Висшия адвокатски съвет, относно заплащането на месечните вноски към ВАдвС: Решение № 627/1...

НАРЕДБА № 1 от 09.07.2004 г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

05.08.2020

След обнародването в Държавен вестник, бр. 68, 2020 г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на...

Казуси от втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 26 юли 2020 г.

30.07.2020

Казуси от втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 26 юли 2020 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 АВГУСТ 2020 г.

30.07.2020

Устният изпит ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съвет в, гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, (сградата на „КОРЕКОМ“) на 8 август 2020...

Отговори на първа част от изпита за адвокати и младши адвокати, проведен на 25 юли 2020 г. - тест

30.07.2020

Отговори на първа част от изпита за адвокати и младши адвокати, проведен на 25 юли 2020 г. - тест

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 юли 2020 г.

25.07.2020

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ П...

Акценти по проект на Висшия адвокатски съвет за Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

24.07.2020

При извършената през 2017 година Европейска наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, приета в Доклад на Европейск...

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 24.07.2020 г.

16.07.2020

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 24.07.2020 г.

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни