Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 12.06.2020 г.

04.06.2020

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 12.06.2020 г.

НЕ Е ОТМЕНЕНА НАРЕДБА № 1 от 09.07.2004 г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

28.05.2020

Съгласно позицията, застъпена в Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и в потвърдилото го частично Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на петчленен състав на В...

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 29.05.2020 г.

21.05.2020

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 29.05.2020 г.

СГС отсрочва делата от 18 до 22 май

13.05.2020

С нова заповед от днес, 13.05.2020 г., се отсрочват делата в Софийски градски съд за периода от 18 до 22 май включително.Заповедта е във връзка с реше...

СГС отсрочи делата, насрочени за 14 и 15 май

12.05.2020

Със заповед на председателя Алексей Трифонов Софийският градски съд отсрочи откритите съдебни заседания, насрочени за 14 и 15 май, с изключение на зас...

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 08.05.2020 г.

30.04.2020

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 08.05.2020 г.

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 22.04.2020 г.

15.04.2020

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 22.04.2020 г.

ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК - удължен срок за подаване на документи

14.04.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Поради удължаването на извънредното положение в България до 13 май 2020 година, а също така и по информация на организатора – Пар...

Мерки с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

10.03.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи...

Дневен ред за извънредно заседание на ВАдвС на 10.03.2020 г. от 09:30 ч.

04.03.2020

Дневен ред за извънредно заседание на ВАдвС на 10.03.2020 г., което ще се проведе от 09:30 часа в залата на Висшия адвокатски съвет в гр. София, ул. "...

Декларация в защита на адвокатите и правото на защита на гражданите

28.02.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се! Справедливостта, най-висша ценност на правовата държава и всяко цивилизовано...

Общо събрание на адвокатите от страната

21.02.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 22.02.2020 г. (събота) и на 23.02.2020 г. (неделя), в гр. София, София Хоте...

Изпит по френски/английски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатската колегия

13.02.2020

Уважаеми колеги, С писмо, вх. №462/13.02.2020 г. на ВАдвС, Парижката адвокатска колегия ни уведомява, че организира Международен стаж за млади адвок...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

12.02.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Можете да се запознаете с отчетите за 2019 г. на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет, за предст...

Започват срещи с адвокатските колегии в страната по проблемите, предизвикани от нелоялната конкуренция

28.01.2020

Уважаем колеги, На проведеното през 2019 година Общо събрание на адвокатите от страната взе решение, с което препоръча на Висшия адвокатски съвет „...

РАБОТНА СРЕЩА НА 23.01.2020 г.

23.01.2020

На 23 януари 2020 г. в залата на Висшия адвокатски съвет, в гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 1а, се проведе среща между представители на Висшия адвокатск...

Предупреждение за "Фишинг атака"

09.01.2020

В деловодствата на някои адвокатски колегии в страната са постъпили сигнали от граждани, за получени на електронната им поща искания от адвокатски др...

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 10.01.2020 г.

03.01.2020

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 10.01.2020 г.

© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни