Дневен ред за заседание на ВАдвС на 13.12.2019 г.

09.12.2019

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 13.12.2019 г.

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 06.12.2019 г.

29.11.2019

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 06.12.2019 г.

Конкурсна процедура за експерти по гражданско правосъдие (съдии, прокурори, адвокати) към специалната политическа мисия на ООН в Сомалия (UNSOM)

18.11.2019

На 14 ноември 2019 г. в Министерството на правосъдието се получи грама от ПП-Ню Йорк (приложена) с информация за провеждането на текущ конкурс за експ...

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ГОСТ НА ПРАВНИКА

05.11.2019

Със създаването й СЮБ цели поддържането на връзка между поколенията юристи, съхраняването на историческата памет в ПРАВОТО. Вторият гост беше професор...

Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (Решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 3 ноември 2019 г.

02.11.2019

ВТОРА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ – РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ (за издържалите първата част на писмения изпит кандидати): Изпитъ...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 08.11.2019 г.

01.11.2019

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 08.11.2019 г.

Списък на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 2 и 3 ноември 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

14.10.2019

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...

Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 2 и 3 ноември 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

14.10.2019

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 11.10.2019 г.

03.10.2019

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 11.10.2019 г.

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 10.10.2019 г.

03.10.2019

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 10.10.2019 г.

Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2019 г.

24.09.2019

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...

Сигнал от Висшия адвокатски съвет до Министерския съвет на Република България относно незаконосъобразна практика на българските консулски представители в чужбина

17.09.2019

Висшият адвокатски съвет отправи искане до Министерския съвет на Република България за вземане на спешни мерки за преустановяване на незаконосъобразна...

Изпит по немски език за Многостранна стажантска програма за адвокати, организиран от Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите

03.09.2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С настоящото Ви уведомяваме, че Немската Фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатур...

Годишна награда за студенти юристи 2019 г.

19.08.2019

Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема: „РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО, И ВЪРХОВЕНСТВ...

Конкурс на ERA-CCBE за млади адвокати на „Young lawyers”

07.06.2019

Скъпи колеги, Уведомяваме ви за откриването на регистрация за конкурса на ERA-CCBE за млади адвокати на„Young lawyers”. Условия за участие: К...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни