Концепция за нов Закон за адвокатурата

За КОНЦЕПЦИЯТА

На заседание на Висшия адвокатски съвет от 19.07.2019 г. е взето решение да се изготви Концепция за нов Закон за адвокатурата, като част от приемането на нов и модерен Закон за адвокатурата, който да отговори на очакванията на адвокатите за създаване на по-добри условия за упражняване на адвокатска професия.

С решение от 19.07.2019 г. е създаден Консултативен съвет към Висшия адвокатски съвет, във връзка с приемане на Концепцията за изготвяне на проект на нов Закон за адвокатурата, който Консултативен съвет се състои от представители на всяка адвокатска колегия и представители на юридически лица с нестопанска цел на адвокати.

Етапите по изготвяне на нова концепция не са формално установени, тъй като не се касае за изготвяне на нормативен акт, а за подготовка на адвокатурата по изясняване на проблемите, които съпътстват дейността на адвокатите, и предлагане на визия за нов закон.

Вижте повече

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни