Законопроекти

Становища / ЗаконопроектиИнтервюто на адв. Ядков можете да прочетете ТУК

Интервюто на адв. Мянкова можете да прочетете ТУК

Уважаеми колеги,Със свое решение Висшият адвокатски съвет определи 16 април 2015 г. за ден в подкрепа на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.Приготвени са отличителни знаци, които всеки адвокат може да получи от...

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА(С удебелен текст са представени предложените изменения, за които е внесен Законопроект за ЗИД на ЗА в Народното събрание)Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. Този закон урежда предмета и упражняването на адвокатската професияи...

ДОг-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛНА 43-тото НАРОДНО СЪБРАНИЕДОг-н ДАНАИЛ КИРИЛОВ,ПРЕДСЕДАТЕЛНА ПРАВНА КОМИСИЯНА 43- тото НАРОДНО СЪБРАНИЕДОДЕПУТАТИТЕОТ 43- тото НАРОДНО СЪБРАНИЕотносно:ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАЗАКОНА ЗА...

Предаването е с участието на председателя на Нотариалната камара Красимир Катранджиев.Участието можете да видите ТУК

Участието можете да видите ТУК

ТУК можете да видите Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ СИЛНА АДВОКАТУРА?Стоян Желев е адвокат с близо 30-годишна практика в Софийската адвокатска колегия и член на Висшия адвокатски съвет(ВАдвС). Брат е на починалия преди три седмици президент Желю Желев. В деня, в който разговаряхме с...


Публикацията можете да прочетете ТУК

Публикацията можете да прочетете ТУК

Статията можете да прочетете ТУК

Интервюто можете да прочетете ТУК

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия във връзка с внесения в...

Интервюто можете да гледате ТУК

Интервюто можете да гледате ТУК

Пресконференцията можете да видите ТУК

Интервюто може да прочетете ТУК

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни