Законопроекти

Становища / ЗаконопроектиПубликацията можете да прочетете ТУК

Публикацията можете да прочетете ТУК

Статията можете да прочетете ТУК

Интервюто можете да прочетете ТУК

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия във връзка с внесения в...

Интервюто можете да гледате ТУК

Интервюто можете да гледате ТУК

Пресконференцията можете да видите ТУК

Интервюто може да прочетете ТУК

ЕКСПОЗЕпоЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТАСега действащиятЗакон за адвокатурата е приет на 25 юни 2004 г.През периода на действието му съществено се промени законодателството на Република България чрез приемането на редица...

© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни