Законопроекти

Становища / ЗаконопроектиЕКСПОЗЕпоЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТАСега действащиятЗакон за адвокатурата е приет на 25 юни 2004 г.През периода на действието му съществено се промени законодателството на Република България чрез приемането на редица...© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни