Законопроекти

Становища / ЗаконопроектиПресконференцията можете да видите ТУК

Интервюто може да прочетете ТУК

ЕКСПОЗЕпоЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТАСега действащиятЗакон за адвокатурата е приет на 25 юни 2004 г.През периода на действието му съществено се промени законодателството на Република България чрез приемането на редица...© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни