Законопроекти

Становища / ЗаконопроектиПредаването е с участието на председателя на Нотариалната камара Красимир Катранджиев.Участието можете да видите ТУК

Участието можете да видите ТУК

ТУК можете да видите Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ СИЛНА АДВОКАТУРА?Стоян Желев е адвокат с близо 30-годишна практика в Софийската адвокатска колегия и член на Висшия адвокатски съвет(ВАдвС). Брат е на починалия преди три седмици президент Желю Желев. В деня, в който разговаряхме с...


Публикацията можете да прочетете ТУК

Публикацията можете да прочетете ТУК

Статията можете да прочетете ТУК

Интервюто можете да прочетете ТУК

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия във връзка с внесения в...

Интервюто можете да гледате ТУК

Интервюто можете да гледате ТУК

Пресконференцията можете да видите ТУК

Интервюто може да прочетете ТУК

ЕКСПОЗЕпоЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТАСега действащиятЗакон за адвокатурата е приет на 25 юни 2004 г.През периода на действието му съществено се промени законодателството на Република България чрез приемането на редица...

© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни