Законопроекти

Становища / Законопроекти
Опасения от адвокатския монопол с новия Закон за адвокатурата. Видеоматериал с участието на адв. Марио Топчийски и адв. Марин Марковски, излъчен по телевизия bTV на 16.04.2015 г.


Видеоматериалът можете да гледате ТУК

Видеоматериал с участието на адв. Петър Божков, излъчен по телевизия Bulgaria On air на 03.04.2015 г.


Интервюто на адв. Ядков можете да прочетете ТУК

Интервюто на адв. Мянкова можете да прочетете ТУК

Уважаеми колеги,Със свое решение Висшият адвокатски съвет определи 16 април 2015 г. за ден в подкрепа на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.Приготвени са отличителни знаци, които всеки адвокат може да получи от...

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА(С удебелен текст са представени предложените изменения, за които е внесен Законопроект за ЗИД на ЗА в Народното събрание)Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. Този закон урежда предмета и упражняването на адвокатската професияи...

ДОг-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛНА 43-тото НАРОДНО СЪБРАНИЕДОг-н ДАНАИЛ КИРИЛОВ,ПРЕДСЕДАТЕЛНА ПРАВНА КОМИСИЯНА 43- тото НАРОДНО СЪБРАНИЕДОДЕПУТАТИТЕОТ 43- тото НАРОДНО СЪБРАНИЕотносно:ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАЗАКОНА ЗА...

© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни