Законопроекти

Становища / ЗаконопроектиНа своето заседание от 19 юли Висшият адвокатски съвет прие две решения, свързани със Закона за адвокатурата.
Едното решение е съобразено с решение на Общото събрание на адвокатите от страната за изработване на изцяло нов Закон за адвокатурата. Както вече бе съобщено, създадена бе работна група, която да направи анализ на проблемите при упражняване на адвокатската професия, сравнителноправен анализ на необходимостта от въвеждане на нови институти и правила, с оглед действащото европейско право. Предстои сформиране и на консултативен съвет, съставен от представители на всички адвокатски колегии от страната, и представители на сдружения на адвокати, образувани по силата на закон, които да участват в обсъжданията.

Второто решение е междувременно да се внесе проект на ЗИД на Закон за адвокатурата в Народното събрание, с текстове по организационни въпроси на адвокатурата, чието решение не търпи отлагане.

Проектът на ЗИД на ЗА за внасяне в НС и мотивите към него можете да видите в приложените файлове:
© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни