РОЛЯТА НА АДВОКАТУРАТА ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

11.03.2016

На 10 март с възпоменателна церемония се отбеляза Деня на спасението на близо 50 000 български евреи от депортация в лагерите на смъртта преди 73 годи...

Решения на Висшия адвокатски съвет по жалби срещу избори в адвокатурата

11.03.2016

На свое заседание, проведено на 11.03.2016 г., Висшият адвокатски съвет взе следните решения:1. Прекратява производството по всички жалби срещу решен...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 18 март 2016 г.

11.03.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 26.02.16 г. до 18.03.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Фи...

Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 11.03.2016 г.

02.03.2016

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 от Закона за адвокатурата срещу решения на избирателни комисии в различни адвокатски колегии.Докладват опред...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 26.02.2016 г.

22.02.2016

І. Информация за събития и мероприятия от 22.01.2016г. до 26.02.2016г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Преглед...

Делегати за Общото събрание на адвокатите от страната - 27 и 28 февруари 2016 г.

22.02.2016

Пълния списък на делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната може да видите ТУК

Общо събрание на адвокатите от страната - 27 и 28.02.2016 г.

22.02.2016

Уважаеми колеги,Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе в.....Националния дворец на културата, зала 6 – запад,...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАС за 19.02.2016 г.

15.02.2016

Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 19.02.2016 г.:І. Приемане на становище на Висшия адвокатски съвет по искането на гл...

Отчет за дейността на ВадвС за периода от 21.02.2015 г. до 27.02.2016 г.

10.02.2016

Пълния текст на Отчета на Висшия адвокатски съвет можете да прочетете ТУК

Дневен ред за заседанието на ВАС за 22.1.2016 г.

15.01.2016

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 22.01.2016 г.:І. Информация за събития и мероприятия в периода от 15.01.2016 г. до 22.01.2016...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАС на 13.1.2016 г.

11.01.2016

Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 13.01.2016 г.:І.Разглеждане на жалби срещу решения на избирателни комисии по чл. 10...

Изпит по немски език за стаж в Германия

08.01.2016

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че както всяка година Немската фондация за международно правно сътрудничество (Deutsche Stiftung fur Inte...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 15.01.2016 г.

07.01.2016

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 15.01.2016 г.І.Информация за събития и мероприятия в периода от 18.12.2015 г. до 15.01.2016 г....

Закупуване на индивидуален ел.подпис за адвокати

18.12.2015

Уважаеми колеги,Уведомяваме Ви , че при благоприятни общи условия е сключен договор с „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД за закупуване на и...

Декарация за независимост на съдебната власт

18.12.2015

Висшият адвокатски съвет твърдо отстоява необходимостта и активно участва в процесите по извършване на цялостна и ефективна реформа на съдебната власт...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 18.12.2015 г.

10.12.2015

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 27.11.2015 г. до 18.12.2015 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Доклад за проведената през ноември...

10-ти декември - Ден на европейските адвокати

09.12.2015

Уважаеми колеги,Приемете поздравленията ни по повод 10-ти декември – Деня на европейските адвокати!Празник, който неслучайно съвпада със Световн...

© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни