Наградените са:

 • Александър Маринов – АК-РАЗГРАД
 • Анжела Милева-Паскалева – АК-ВИДИН
 • Васил Кънев – АК-ПЛОВДИВ
 • Васил Начков – АК-СОФИЯ
 • Велислав Лъжев – АК-ВРАЦА
 • Георги Пашов – АК-КЮСТЕНДИЛ
 • Даниела Доковска – АК-СОФИЯ
 • Димитър Илковски – АК-ЛОВЕЧ
 • Димитър Петров – АК-ВАРНА
 • Евгени Попов – АК-ГАБРОВО
 • Елена Христофорова – АК-ШУМЕН
 • Емил Ядков – АК-БЛАГОЕВГРАД
 • Искра Желева (починала) – АК-ДОБРИЧ
 • Йордан Минчев – АК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • Магдалена Атанасова – АК-ПЕРНИК
 • Марин Маринов – АК-СИЛИСТРА
 • Мария Грънчарова – АК-ЯМБОЛ
 • Меглена Гунчева – АК-ХАСКОВО
 • Недялко Младенов – АК-СТАРА ЗАГОРА
 • Нелия Маринова – АК-СМОЛЯН
 • Никола Антов – АК-ПАЗАРДЖИК
 • Николай Арсенов – АК-МОНТАНА
 • Николинка Мянкова – АК-РУСЕ
 • Тодор Костов – АК-СЛИВЕН
 • Тотка Добрева – АК-ТЪРГОВИЩЕ
 • Траян Марковски – АК-СОФИЯ
 • Харалампи Попов – АК-ПЛЕВЕН
 • Христо Караманолов – АК-КЪРДЖАЛИ
 • Христо СпировАК-БУРГАС

Иван Бораджиев и Валери Ставрев – адвокати от АК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО, получиха юбилейния знак по повод създаването на фото-архива на Висшия адвокатски съвет.