Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 21.10.2016 г.:

14.10.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 30.09.2016 г. до 21.10.2016 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални...

Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет на 13.10.2016 г.

06.10.2016

І. Разглеждане на жалба по чл. 106, ал. 42 от Закона за адвокатурата срещу решение на Избирателната комисия на АК-Пазарджик за обявяване на резултата...

Международен семинар на тема: "Имиграцията в Европейския съюз - регламентация и съдебна практика. Ролята на адвоката"

05.10.2016

Висшият адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия съвместно с Международния съюз на адвокатите (UnionInternationaledeAvocats, UIA) организират...

Списък на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати - октомври 2016 год.

04.10.2016

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ 15, 16 и 29 ОКТОМВРИ 2016 г.БЛАГОЕВГРАД1. АЙШЕ КАДРИЕВА ГЕНЧЕВА2. АЛЕКСАНД...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ОТ 9.7.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

27.09.2016

Заповед за публикуване за обществено обсъждане на съставения от Съвета и приет на 16.09.2016 г. окончателен проект на Наредба за изменение и допълнени...

Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет на 30.09.2016 г. в гр. Стара Загора

20.09.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 16.09.16 г. до 30.09.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Преглед на дейността по приемане на пр...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 16.09.2016 г.

08.09.2016

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 22.07.16 г. до 16.09.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални препи...

Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2016 год.

07.09.2016

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати ще се проведе както следва:Писмен изпит – 15-16 окт...

Извънредно заседание на ВАдвС - 31.08.2016 г.

29.08.2016

Дневен ред за извънредното заседаниена Висшия адвокатски съвет за 31.08.2016 г.:І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата ср...

В памет на Илия Цанов

01.08.2016

В ПАМЕТ НА ИЛИЯ ЦАНОВ ПО СЛУЧАЙ 140-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРОЦЕСИТЕ СРЕЩУ БОТЕВИТЕ ЧЕТНИЦИПрез юли и август 2016 г. се навършват 140 години от проведените в...

Становище НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

22.07.2016

(прието в заседание, проведено на 22.07.2016 г.)Във връзка с приетия на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на З...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 22.07.2016 г.

16.07.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 08.07.16 г. до 22.07.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на Правила за работа на Комис...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 08.07.2016 г.

29.06.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 17.06.16 г. до 08.07.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални пре...

Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия - 2016 г.

28.06.2016

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати,в който са поканени да уча...

Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание единодушно реши проектът на ЗИД на ЗА да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене в Пленарна зала

23.06.2016

На 22.06.2016 г. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към 43-тото Народно събрание, в чийто дневен ред бе включено и обсъждане на про...

© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни