НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС


Тълкувателно дело № 2/2020 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Предложение от ВАдв.С
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочване
Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Предложение от ВАдв.С 19.11.2020 г.
Допълнение към предложението на ВАдв.С
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчиците
Разпореждане за насрочване
Разпореждане на докладчиците
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКСРЕШЕНИЕ25.02.2021 г.
Разпореждане за образуване11.02.2021 г.
Разпореждане на докладчика 05.11.2020 г.
Разпореждане за насрочване 05.03.2020 г.
05.12.2019 г.
21.11.2019 г.
31.10.2019 г.
17.10.2019 г.
10.10.2019 г.
26.09.2019 г.
27.06.2019 г.
16.05.2019 г.
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС11.03.2021 г.
Разпореждане за образуване15.10.2020 г.
Разпореждане на докладчика20.02.2020 г.
Разпореждане за насрочване13.02.2020 г.
14.11.2019 г.
21.06.2018 г.
Тълкувателно дело № 7/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор
Разпореждане за образуванеОПРЕДЕЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор08.02.2018 г.
Разпореждане за образуване07.12.2017 г.
Разпореждане на докладчика26.10.2017 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС10.05.2018 г.
Разпореждане за образуване26.04.2018 г.
Разпореждане на докладчика03.04.2018 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ28.03.2018 г.
15.03.2018 г.
01.03.2018 г.
18.01.2018 г.
14.12.2017 г.
26.10.2017 г.
Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор25.01.2018 г.
Разпореждане за образуване30.11.2017 г.
Разпореждане на докладчика12.10.2017 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор23.11.2017 г.
Разпореждане за образуване02.11.2017 г.
Разпореждане на докладчика19.10.2017 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ05.10.2017 г.
Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор14.02.2018 г.
Разпореждане за образуване14.12.2017 г.
Разпореждане на докладчика16.11.2017 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ09.11.2017 г.
19.10.2017 г.
21.09.2017 г.
01.06.2017 г.
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор 28.09.2017 г.
Разпореждане за образуване 15.06.2017 г.
Разпореждане на докладчика 18.05.2017 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2016 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС16.02.2017 г.
Предложение на заместник председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2016 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор06.10.2016 г.
Искане от Екатерина Захариева - Министър на правосъдието12.07.2016 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване
Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за допълванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС24.03.2016 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2015 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор25.11.2015 г.
Разпореждане за образуване19.11.2015 г.
Разпореждане на докладчика11.11.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ29.10.2015 г.
01.10.2015 г.
Тълкувателно дело № 3/2015 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС10.12.2015 г.
Разпореждане за образуване02.12.2015 г.
Разпореждане на докладчика22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ08.10.2015 г.
01.10.2015 г.
24.09.2015 г.
25.06.2015 г.
Тълкувателно дело № 2/2015 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС11.06.2015 г.
Разпореждане за образуване21.05.2015 г.
Разпореждане на докладчика16.04.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2015 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор25.06.2015 г.
Разпореждане за образуване25.06.2015 г.
Разпореждане на докладчика12.03.2015 г.
Разпореждане за насрочванеОПРЕДЕЛЕНИЕ12.03.2015 г.
Тълкувателно дело № 6/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС14.05.2015 г.
Разпореждане за образуване07.05.2015 г.
Разпореждане на докладчика23.04.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ19.02.2015 г.
15.01.2015 г.
27.11.2014 г.
Тълкувателно дело № 5/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване16.12.2014 г.
Разпореждане за образуване13.11.2014 г.
Разпореждане на докладчика09.10.2014 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване27.11.2014 г.
Разпореждане за образуване26.06.2014 г.
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване13.11.2014 г.
Искане от председателя на ВКС19.06.2014 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване30.10.2014 г.
Разпореждане за образуване10.06.2014 г.
Разпореждане на докладчика
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване15.01.2015 г.
Разпореждане за образуване27.11.2014 г.
Разпореждане на докладчиците22.05.2014 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 14.11.2013 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 14.11.2013 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 17.10.2013 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване26.09.2013 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 11.07.2013 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване21.02.2013 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2012 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване20.09.2012 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2012 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване19.06.2012 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване21.06.2012 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2011 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2009 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2007 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2007 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ


ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ НА ВКС


Тълкувателно дело № 1/2021 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 3/2020 г. ОСГК-Предаване владението върху идеална част от имота от съсобственик при предявен иск по чл. 108 ЗС от другия съсобственикСъдебен актЗаседания
Разпореждане за покани20.05.2021 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание19.11.2020 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 2/2020 г. ОСГК-Допустимост за промяна на данните в актовете за гражданско състояние на транссексуален молителСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване на закрито заседание18.03.2021 г.
Разпореждане за покани25.02.2021 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание8.10.2020 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСГК-Заплащане на положени часове нощен труд от служители на МВРСъдебен актЗаседания
Разпореждане за пренасрочване26.11.2020 г.
Разпореждане за покани19.11.2020 г.
Разпореждане за образуване
Искане за образуване от министъра на правосъдието
Тълкувателно дело № 5/2019 г. ОСГК - чл. 328, ал.1, т.1 и т. 2 КТ, във вр. с чл. 329 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за пренасрочване10.12.2020 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища
Разпореждане за покана
Разпореждане за пренасрочване22.10.2020 г.
Разпореждане за поканипренасрочено
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 4/2019 г. ОСГК - СИОСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване13.05.2021 г.
Разпореждане за пренасрочване12.11.2020 г.
Разпореждане за пренасрочванепренасрочено
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 3/2019 г. ОСГК - чл. 345, ал. 1 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за пренасрочване 08.10.2020 г.
Разпореждане за пренасрочване пренасрочено
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 2/2019 г. ОСГК - Молба за съдебна защита по ЗЗДНСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ22.10.2020 г.
Разпореждане за покани31.10.2019 г.
Разпореждане за образуване
Искане от председателя на ВКС
Предложение на заместника на председателя на ВКС
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСГК - Трудова книжкаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ21.11.2019 г.
Разпореждане за покани 13.06.2019 г.
Разпореждане за насрочване28.02.2019 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСГК - Срокове за извършване на проверки по законите за гражданската конфискацияСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ05.03.2020 г.
Разпореждане за покани28.02.2019 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Искане за образуване от КПКОНПИ
Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСГК - заплащане дежурства военнослужещиСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК04.10.2018 г.
Разпореждане за образуване26.04.2018 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване
Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСГК - чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и чл. 328, ал. 1, т. 11 КТСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПКобединено с № 4/2017 ОСГК
Разпореждане за образуване18.01.2018 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за обединяване
Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСГК - чл. 328, ал. 1, т. 6 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване22.10.2020 г.
Разпореждане за пренасрочване15.10.2020 г.
Разпореждане за пренасрочванепренасрочено
Разпореждане за насрочванепренасрочено
Определение по чл. 292 ГПК28.11.2019 г.
Разпореждане за образуване06.06.2019 г.
Разпореждане за насрочване24.01.2019 г.
Разпореждане за обединяване18.10.2018 г.
Определение по чл. 292 ГПК18.01.2018 г.
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСГК - Пар. 1 на ЗД на ЗССъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК18.01.2018 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГК - Закон за енергетиката- ползвателСъдебен актЗаседания
Предложение на заместника на председателя на ВКС26.04.2018 г.
Разпореждане за образуване16.11.2017 г.
Разпореждане за насрочване
Искане за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСГК - чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ - адв. възнаграждение в нак. процесСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК15.11.2018 г.
Разпореждане за образуване19.04.2018 г.
Разпореждане за присъединяване12.10.2017 г.
Определение по чл. 292 ГПК11.05.2017 г.
Предложение на комисията
Становище на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за нов член на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2016 г. ОСГК - Чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК15.11.2018 г.
Разпореждане за образуване26.04.2018 г.
Разпореждане за насрочване29.03.2018 г.
Разпореждане за покани26.10.2017 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2016 г. ОСГК - Другарство - СИОСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване20.04.2017 г.
Разпореждане за насрочване23.02.2017 г.
Разпореждане за допълване23.02.2017 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2016 г. ОСГК - чл. 62 Закон за защита на потребителитеСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България20.04.2017 г.
Разпореждане за образуване13.04.2017 г.
Разпореждане за насрочване29.09.2016 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСГК - Родителски праваСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС15.06.2017 г.
Искане от председателя на ВКС06.04.2017 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2015 г. ОСГК - Публична продан - чл. 92 ЗССъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС04.05.2017 г.
Искане от председателя на ВКС11.05.2017 г.
Разпореждане за образуване17.11.2016 г.
Разпореждане за определяне на допълнителни членове
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2015 г. ОСГК - чл. 109 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване19.10.2017 г.
Разпореждане за насрочване23.03.2017 г.
Разпореждане за насрочване08.12.2016 г.
Разпореждане за насрочване02.06.2016 г.
Разпореждане за насрочване07.04.2016 г.
Разпореждане за определяне на членове на комисията
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2015 г. ОСГК - чл.23, ал. 2 СКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване18.10.2018 г.
Определение по чл.292 ГПК15.03.2018 г.
Разпореждане за определяне на докладчик14.12.2017 г.
Разпореждане за насрочване02.02.2017 г.
Разпореждане за допълнителен член на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2015 г. ОСГК- ЗУТОССР-разноскиСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване12.05.2016 г.
Определения по чл.292 ГПК28.01.2016 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2015 г. ОСГК- ОсиновяванеСъдебен актЗаседания
Писмо от председателя на ВКС до председателите на апелативните и окръжните съдилища20.10.2016 г.
Искане от председателя на ВКС12.05.2016 г.
Разпореждане за образуване25.02.2016 г.
Разпореждане за насрочване17.12.2015 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 8/2014 г. ОСГК -чл. 53, ал. 2 ЗКИРСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване и насрочване14.02.2016 г.
Разпореждане за насрочване19.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочване14.05.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ26.02.2015 г.
Тълкувателно дело № 7/2014 г. ОСГК - ЗОДОВ - такса - Прокуратура на РБСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор05.11.2015 г.
Разпореждане за образуване28.05.2015 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2014 г. ОСГК - Чл. 328, ал. 1, т. 10а КТСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС11.06.2015 г.
Разпореждане за образуване12.02.2015 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2014 г. ОСГК - ЖСК, ЕС, ЗКИР, СК, ЗССъдебен актЗаседания
Предложение от зам-председателя на ВКС26.05.2016 г.
Разпореждане за образуване22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочване11.12.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2014 г. ОСГК - СобственостСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС04.02.2016 г.
Разпореждане за образуване10.12.2015 г.
Разпореждане за насрочване22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочване15.12.2014 г.
Разпореждане за насрочване04.12.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2014 г. ОСГК - Чл. 26 ЗЗД - невъзможен предметСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване09.06.2016 г.
Определение по чл.292 ГПК10.03.2016 г.
Разпореждане за насрочване26.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване26.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2014 г. ОСГК - Чл. 62, ал.4 от Семейния кодексСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет29.01.2015 г.
Разпореждане за образуване16.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСГК - Чл. 358 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване29.04.2015 г.
Определение по чл.292 ГПК30.04.2015 г.
Разпореждане за насрочване30.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 10/2013 г. ОСГК - Чл. 123, ал. 1 КТ във връзка с § 63 ПЗР ЗИД ЗМВРСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване13.11.2014 г.
Определение от с.з.06.03.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 9/2013 г. ОСГК - Чл. 333, ал. 3 КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване27.11.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК08.05.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 8/2013 г. ОСГК - Дежурства, извънреден трудСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС30.10.2014 г.
Искане за образуване06.03.2014 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2013 г. ОСГК - ЗОПДИППД /отм./Съдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България05.06.2014 г.
Разпореждане за образуване06.02.2014 г.
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2013 г. ОСГК - Чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, във връзка с чл. 225, ал. 1 КТ - доказателствена тежестСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване26.06.2014 г.
Определение за спиране03.04.2014 г.
Определение за поправка на ОФГ12.12.2013 г.
Определение за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСГК Чл. 2 ЗОДОВ - Представляване на държавата от съдаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване28.05.2015 г.
Определение по чл.292 ГПК29.01.2015 г.
Разпореждане за насрочване05.06.2014 г.
Разпореждане за насрочване12.12.2013 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСГК - Чл. 333, ал. 4 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване28.11.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК16.05.2013 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2013 г. ОСГК - ДелбаСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.председателя на ВКС28.11.2013 г.
Разпореждане за образуване14.11.2013 г.
Разпореждане за насрочване13.06.2013 г.
Разпореждане за насрочване25.04.2013 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2013 г. ОСГК - Чл. 225, ал. 3 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване21.11.2013 г.
Определение от с.з.13.06.2013 г.
Разпореждане за насрочване25.04.2013 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСГК - Чл. 227 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване03.10.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК04.04.2013 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 13/2012 г. ОСГК - Чл. 32, ал. 2 ЗССъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС21.03.2013 г.
Разпореждане за образуване14.02.2013 г.
Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 12/2012 г. ОСГК - Чл. 315, ал. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване21.02.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК06.12.2012 г.
Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 11/2012 г. ОСГК - Констативен нотариален акт - доказателствена силаСъдебен актЗаседания
Искане за образуване07.02.2013 г.
Разпореждане за образуване08.11.2012 г.
РЕШЕНИЕ11.10.2012 г.
Тълкувателно дело № 10/2012 г. ОСГК - Чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване15.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ27.09.2012 г.
Тълкувателно дело № 9/2012 г. ОСГК - § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване25.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК28.06.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГК - Чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване27.09.2012 г.
Разпореждане за образуване17.05.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГК - Чл. 31, ал. 2 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване18.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ14.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГК - Делегиране на работодателска правоспособностСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване29.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК25.10.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ21.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 5/2012 г. ОСГК - Чл. 33, ал. 1 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване01.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК21.06.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2012 г. ОСГК - Придобивна давностСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване15.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ27.09.2012 г.
Тълкувателно дело № 3/2012 г. ОСГК - Чл. 537, ал. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване01.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК28.06.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2012 г. ОСГК - Дисциплинарно уволнение в срока на предизвестиеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване11.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ07.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСГК - Чл. 69 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване28.06.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК
Диспозитив на решениеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване26.04.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК
ДиспозитивРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване29.11.2012 г.
Разпореждане за образуване18.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК21.06.2012 г.
Определение от с.з.10.05.2012 г.
PDF РЕШЕНИЕ01.12.2011 г.
Тълкувателно дело № 4/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване02.06.2011 г.
Решение по чл.290 ГПКРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване12.05.2011 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ15.12.2011 г.
Тълкувателно дело № 2/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване26.03.2011 г.
Определение по чл.292 ГПК
Тълкувателно решение № 2 ГК (образувано 2011 г.) от 13.09.2011 г.РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване29.03.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК03.11.2011 г.
РЕШЕНИЕ10.03.2011 г.
Тълкувателно дело № 3/2010 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване24.02.2011 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване19.11.2010 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване22.03.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ


ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ НА ВКСТълкувателно дело № 1/2020 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
Предложение от комисията
Разпореждане за окончателно формулиране на въпросите
Разпореждане за образуване
Предложение
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСТК - Надлежни страни в производството по чл. 59, ал. 3 и ал. 5 ЗБНСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ12.12.2019 г.
Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателя на ВКС
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 2/2018 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ24.06.2020 г.
Протокол извлечение12.06.2019 г.
Разпореждане за насрочване
Предложение на комисията
Предложение на комисията
Предложение от зам.-председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Предложение от зам.-председателя на ВКС
Предложение от Висш адвокатски съвет
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСТК - Недействителност на застраховка „Гражданска отговорност“Съдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ17.10.2018 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ30.10.2018 г.
Разпореждане за образуване
Предложение за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ07.12.2015 г.
Разпореждане за образуване12.11.2015 г.
Предложение за включване на допълнителни въпроси04.06.2015 г.
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСТК (решение 11.05.2012 г.)Съдебен актЗаседания
Искане за образуванеРЕШЕНИЕ26.04.2012 г.
Разпореждане за образуване
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ16.11.2010 г.
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ22.05.2012 г.
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ25.05.2010 г.
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ26.05.2009 г.
ОСГТК НА ВКС


Тълкувателно дело № 1/2021 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване в закрито заседание13.05.2021 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 7/2020 г. ОСГТК-Задължително или факултативно другарство при иск за нищожност, предявен от трето лицеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 6/2020 г. ОСГТК-Отмяна на възлагателно постановлениеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за покани22.04.2021 г.
Разпореждане за образуване
Предложение от заместник-председателите на ВКС и ръководители на Търговска колегия и Гражданска колегия
Тълкувателно дело № 5/2020 г. ОСГТК-Липса на съгласие за сключване на договор от недееспособенСъдебен актЗаседания
Разпореждане за покани21.10.2021 г.
Разпореждане за насрочване в закрито заседание11.02.2021 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 4/2020 г. ОСГТК-Иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД с отложено плащанеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за покани28.10.2021 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 3/2020 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване в закрито заседание04.02.2021 г.
Разпореждане за насрочване24.06.2020 г.
Разпореждане за образуване
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет
Тълкувателно дело № 2/2020 г. ОСГТК - Възражение за прихващанеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване15.04.2021 г.
Разпореждане за насрочване03.12.2020 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища
Разпореждане за допълване
Предложение на комисията
Разпореждане за пренасрочване 01.10.2020 г.
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет
Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСГТК - Служебна проверка за нищожност на сделкаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване15.04.2021 г.
Разпореждане за насрочване03.12.2020 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища
Разпореждане за пренасрочване 01.10.2020 г.
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет
Тълкувателно дело № 5/2019 г. ОСГТК - Чл. 147, ал. 1 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за пренасрочване05.11.2020 г.
Разпореждане за пренасрочванепренасрочено
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 4/2019 г. ОСГТК - Прекъсване на давността на основание чл. 116, б. "а" ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за покани14.10.2021 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 3/2019 г. ОСГТК - Разграничение между граждански и търговски делаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за удължаване на срока за становища
Разпореждане за пренасрочване 29.10.2020 г.
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 2/2019 г. ОСГТК - Иск по чл. 135 ЗЗД, предявен от цесионерСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ18.02.2021 г.
Разпореждане за покани20.02.2020 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Решение № 99/17.09.2018 г.
Решение № 199/13.11.2012 г.
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСГТК - ЕвикцияСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване26.11.2020 г.
Разпореждане за покани24.10.2019 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 3/2018 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ04.02.2021 г.
Разпореждане за допълнителни членове на комисията
Разпореждане за насрочване05.12.2019 г.
Разпореждане за пренасрочване13.06.2019 г.
Разпореждане за пренасрочване30.05.2019 г.
Разпореждане за покани 14.03.2019 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 274 ал. 3 ГПК
Тълкувателно дело № 2/2018 г. ОСГТК - чл. 274, ал. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване11.02.2021 г.
Разпореждане за насрочване08.11.2018 г.
Разпореждане за покани
Разпореждане за образуване
Предложение от заместниците на председателя на ВКС
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСГТК - чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделиетоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ22.11.2018 г.
Разпореждане за насрочване17.05.2018 г.
Разпореждане за образуване
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 8/2017 г. ОСГТК - чл. 422 ГПК- банков кредитСъдебен актЗаседания
Разпореждане за промяна на докладчик21.02.2019 г.
Определение по чл. 292 ГПК07.06.2018 г.
Определение по чл. 292 ГПК01.03.2018 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване, за прередактиране
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2017 г. ОСГТК - цени ел. енергияСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на Висш адвокатски съвет07.06.2018 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСГТК - Обжалване на определенияСъдебен актЗаседания
Предложение на заместниците на председателя на ВКС29.11.2018 г.
Искане от председателя на ВКС29.03.2018 г.
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСГТК - чл. 55, ал. 1, пр. 1-во ЗЗДСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК08.11.2018 г.
Разпореждане за образуване30.11.2017 г.
Разпореждане за насрочване за прередактиране
Предложение на комисията
Разпореждане за покани
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСГТК - - Принудително изпълнениеСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС07.02.2019 г.
Разпореждане за образуване31.05.2018 г.
Становище на заместник председателите на ВКС
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСГТК - ЛихвиСъдебен актЗаседания
Предложение на заместниците на председателя на ВКС14.02.2019 г.
Разпореждане за образуване10.05.2018 г.
Разпореждане за насрочване за прередактиране23.11.2017 г.
Разпореждане за изменение на разпореждането за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГТК - чл. 135 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване16.05.2019 г.
Становище на заместниците на председателя на ВКС29.11.2018 г.
PDF Разпореждане за образуване01.03.2018 г.
Предложение на комисията за изготвяне на проект на ТД30.11.2017 г.
Разпореждане за насрочване
Предложение от заместниците на предсадателя на ВКС
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСГТК - чл. 229 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване09.05.2019 г.
Разпореждане за нов член на комисията11.10.2018 г.
Определение по чл.292 ГПК23.11.2017 г.
Становище от заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2016 г. ОСГТК - Чл. 15, ал. 4, т. 10 от ЗКСъдебен актЗаседания
Определение по ч.292 ГПК15.03.2018 г.
Разпореждане за образуване30.11.2017 г.
Разпореждане за определяне на комисия08.06.2017 г.
Разпореждане за насрочване04.05.2017 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2016 г. ОСГТК - Частичен искСъдебен актЗаседания
Определение по чл.292 ГПК07.03.2019 г.
Разпореждане за образуване01.11.2018 г.
Разпореждане за допълване22.03.2018 г.
Определение № 174/ 31.10.2016 г. по т. д. № 53181/16 г. на ІІ г.о.28.09.2017 г.
Разпореждане за определяне на комисия
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване, за прередактиране
Разпореждане за покани за становища
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2016 г. ОСГТК - Обезщетение неимуществени вредиСъдебен актЗаседания
Предложение от зам. председателите на ВКС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за преобразуване
Тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСГТК - Обезщетение деликтСъдебен актЗаседания
Определение по ч.292 ГПК01.12.2016 г.
Разпореждане за образуване13.10.2016 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за конкретизиране на въпроса
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2015 г. ОСГТК - чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС14.06.2018 г.
Разпореждане за образуване07.12.2017 г.
Разпореждане за насрочване16.02.2017 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2015 г. ОСГТК - Чл. 390, ал. 3 ГПК - срокСъдебен актЗаседания
Определение по чл.292 ГПК01.12.2016 г.
Разпореждане за образуване13.10.2016 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2015 г. ОСГТК - Изпълнително производствоСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България08.06.2017 г.
Предложение от зам.председателите на ВКС09.02.2017 г.
Искане от председателя на ВКС
Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за допълване
Разпореждане за допълване
Предложение от заместниците на председателя на ВКС
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2015 г. ОСГТК - Договори за арендаСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България11.05.2017 г.
Определение по чл.292 ГПК04.05.2017 г.
Разпореждане за образуване21.04.2016 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2015 г. ОСГТК - Особени залозиСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България17.05.2018 г.
Разпореждане за образуване12.04.2018 г.
Определение по чл.292 ГПК15.06.2017 г.
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2014 г. ОСГТК - ОтмянаСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС17.05.2017 г.
Разпореждане за образуване27.04.2017 г.
Разпореждане за насрочване30.03.2017 г.
Разпореждане за насрочване14.04.2016 г.
Разпореждане за насрочване18.02.2016 г.
Разпореждане за насрочване03.12.2015 г.
Разпореждане за насрочване08.10.2015 г.
Разпореждане за определяне на друг член на комисията18.06.2015 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за относно проекта за тълкувателно решение
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за отсрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2014 г. ОСГТК - чл.282 ГПК - гаранцииСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС01.10.2015 г.
Разпореждане за образуване23.04.2015 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2014 г. ОСГТК - Съдържание пълномощноСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС10.11.2016 г.
Разпореждане за образуване06.10.2016 г.
Разпореждане за допълване16.06.2016 г.
Разпореждане за насрочване17.03.2016 г.
Определение по чл.292 ГПК29.10.2015 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС19.03.2015 г.
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2014 г. ОСГТК - Чужда валутаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване26.03.2015 г.
Определение по чл.292 ГПК19.02.2015 г.
Разпореждане за насрочване06.11.2014 г.
Разпореждане за пренасрочване16.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2014 г. ОСГТК - Деноминация - цена на искаСъдебен актЗаседания
Искане за образуване02.10.2014 г.
Разпореждане за образуване29.05.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2014 г. ОСГТК - Подзаконов нормативен акт - спиране на гражданско делоСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС23.10.2014 г.
Разпореждане за образуване08.05.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСГТК - Отрицателни факти - доказателствена тежестСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС27.02.2014 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 9/2013 г. ОСГТК - § 6а ПЗР на ЗППДОбП /отм./Съдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване16.10.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК24.04.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 8/2013 г. ОСГТК - Спиране - тълкувателно делоСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС10.04.2014 г.
Разпореждане за образуване20.03.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2013 г. ОСГТК - Чл. 92, ал. 1 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване02.10.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК30.01.2014 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2013 г. ОСГТК - Обезпечително производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване30.01.2014 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС10.10.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСГТК - Чл.135 ЗЗД, СИОСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване27.11.2014 г.
Предложение за допълване09.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване29.05.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК23.01.2014 г.
Разпореждане за допълване06.06.2013 г.
Разпореждане за допълване
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСГТК - Заповедно производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване22.05.2014 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС15.05.2014 г.
Предложение за допълване24.04.2014 г.
Разпореждане за допълване17.04.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК27.02.2014 г.
Разпореждане за допълване20.02.2014 г.
Разпореждане за насрочване13.02.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 3/2013 г. ОСГТК - Чл.137, ал.1, т.7 ТЗ, чл.38, ал.1 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване24.10.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС09.05.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2013 г. ОСГТК - Изпълнително производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване21.05.2015 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС02.04.2015 г.
Предложение за допълване05.03.2015 г.
Разпореждане за допълване06.11.2014 г.
Разпореждане за насрочване12.06.2014 г.
Разпореждане за насрочване13.03.2014 г.
Разпореждане за насрочване05.12.2013 г.
Разпореждане за насрочване22.05.2013 г.
Разпореждане за насрочване28.03.2013 г.
Искане от омбудсмана на Република България
Разпореждане за допълване и отсрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване и членове на комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСГТК - Въззивно производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване07.11.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС16.05.2013 г.
Разпореждане за насрочване11.04.2013 г.
Разпореждане за участие в комисията
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГТК - Отрицателен установителен иск - правен интересСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване31.10.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС06.06.2013 г.
Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване18.04.2013 г.
Предложение за изменение на разпореждане за образуване28.02.2013 г.
Разпореждане за изменение на разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГТК - ВписванияСъдебен актЗаседания
Предложение за приемане04.04.2013 г.
Разпореждане за образуване07.03.2013 г.
Разпореждане за насрочване31.01.2013 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГТК - РазноскиСъдебен актЗаседания
Предложение за образуване17.10.2013 г.
Разпореждане за образуване30.05.2013 г.
Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване14.03.2013 г.
Писмо от Софийски районен съд24.01.2013 г.
Предложение за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 5/2012 г. ОСГТК - Чл. 124, ал. 4 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване18.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК20.09.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ05.07.2012 г.
Тълкувателно дело № 4/2012 г. ОСГТК - Неимуществени вреди- договорна отговорностСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване04.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ06.12.2012 г.
Тълкувателно дело № 3/2012 г. ОСГТК - Чл. 82 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване08.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК05.07.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ14.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 2/2012 г. ОСГТК - Чл. 282 ГПКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване04.10.2012 г.
Разпореждане за образуване31.05.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСГТК - Тълкувателно дело № 8/2012 г. на ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване
Тълкувателно дело № 3/2011 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване11.04.2012 г.
Разпореждане за образуване19.01.2012 г.
ДиспозитивРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2011 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване10.11.2011 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ19.05.2011 г.
Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване26.01.2012 г.
20.12.2011 г.
РЕШЕНИЕ28.04.2011 г.
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване14.10.2010 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване
Определение по чл.292 ГПК
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
РЕШЕНИЕ


ОСНГТК НА ВКС

ВКС И ВАСТълкувателно дело № 1/2019 г. по описа на ВАССъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване27.11.2020 г.
Разпореждане за отсрочванеотсрочено
Разпореждане за насрочване25.06.2020 г.
Разпореждане за насрочване06.02.2020 г.
Разпореждане - предложение
Разпореждане за образуване
Искане от главния прокурор на РБ
Тълкувателно дело № 2/2017 г. по описа на ВКССъдебен актЗаседания
Предложение за образуване08.02.2018 г.
Искане от председателите на ВКС и ВАС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ВАССъдебен актЗаседания
Предложение за образуване31.01.2019 г.
Разпореждане за образуване25.10.2018 г.
Разпореждане - комисия за подпомагане на докладчиците 25.01.2018 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2016 г. по описа на ВКССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване25.10.2018 г.
Разпореждане на докладчиците15.02.2018 г.
Разпореждане за насрочване27.10.2016 г.
Искане за допълване
Разпореждане за допълване
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2015 г. - по описа на ВКССъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеОПРЕДЕЛЕНИЕ27.11.2020 г.
Разпореждане за отсрочванеотсрочено
Разпореждане за насрочване25.06.2020 г.
Разпореждане за насрочване06.02.2020 г.
Предложение за образуване18.04.2019 г.
Допълнение към предложението за образуване31.01.2019 г.
Разпореждане за образуване09.03.2017 г.
Разпореждане за насрочване02.03.2017 г.
Протокол от 24.03.2016 г.24.11.2016 г.
Разпореждане за насрочване24.03.2016 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за пренасрочване
Спиране
Разпореждане за насрочване
Разпореждане за насрочване
Тълкувателно дело № 1/2015 г. - по описа на ВАССъдебен актЗаседания
Предложение за образуване24.03.2016 г.
Искане от председателите на ВКС и ВАС
Разпореждане за образуване
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 2/2014 г. - по описа на ВКССъдебен актЗаседания
Предложение за образуване12.03.2015 г.
Разпореждане за образуване22.01.2015 г.
Предложение на докладчиците20.11.2014 г.
Разпореждане за насрочване
Разпореждане на председателя на ВКС
Разпореждане за допълване
Предложение от зам.-председателите на ВАС и ВКС
Предложение на докладчиците
Разпореждане за насрочване
Разпореждане на и.ф. председател на ВКС
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тълкувателно дело № 1/2014 г. - по описа на ВАССъдебен актЗаседания
Искане от председателите на ВКС и ВАС05.02.2015 г.
Разпореждане за образуване12.12.2014 г.
Разпореждане на докладчиците23.10.2014 г.
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕВАС2014

Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г.
Тълкувателно решение № 2 от 26.02.2014г.
Тълкувателно решение № 3 от 03.07.2014г.
2014 02 ВКС и ВАС-Предложение до председателя на ВКС и председателя на ВАС
2014 02 ВКС и ВАС- Разпореждане за насрочване1
2014 02 ВКС и ВАС-Разпореждане за образуване
Искане за образуване на ТД_1_2014
Разпореждане по допустимостта по ТД_1_2014
Разпореждане за образуване на ТД_1_2014
Разпореждане за насрочване на ТД_1_2014
СЪОБЩЕНИЕ_ТД_1_2014
Противоречива практика по ТД1_2014 на ОСС НК на ВКС и ОСС II кол. на ВАС.pdf
Становище на Административен съд Добрич.pdf
Становище на РС Ямбол.pdf
Становище на съдиите ОС Кърджали
Становище на съдиите ОС Смолян
Становище на съдиите ОС Хасково
Становище на съдиите РС Пловдив
Искане по ТД 5 от2014 на ВАС

2013

Тълкувателно решение № 1 от 25.01.2013 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 25 март 2013 г.
Тълкувателно решение № 2 от 16.04.2013 г.
Тълкувателно решение № 3 от 16.04.2013 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 02 декември 2013 г.

2012

Тълкувателно решение № 1 от 25.06.2012 г.
Тълкувателно решение № 2 от 25.06.2012 г.

2011

Тълкувателно решение № 1 от 07.02.2011 г.
Тълкувателно решение № 2 от 22.03.2011 г.
Тълкувателно решение № 3 от 10 май 2011 г.
Тълкувателно решение № 4 от 17 октомври 2011 г.
Тълкувателно решение № 5 от 18 октомври 2011 г.

2010

Тълкувателно решение N 1 от 11.02.2010 г.
Тълкувателно решение N 2 от 12.02.2010 г.
Тълкувателно решение N 3 от 13.05.2010 г.
Тълкувателно решение N 4 от 20.07.2010 г.
Тълкувателно решение N 5 от 20.07.2010 г.
Тълкувателно решение N 6 от 25.11.2010 г.
Тълкувателно решение N 7 от 25.11.2010 г.


2009

Тълкувателно решение N 1 от 30.03.2009 г.
Тълкувателно решение N 2 от 03.06.2009 г.
Определение № 3 от 16.07.2009 г. по т.д.№ 5.2008.002
Тълкувателно решение N 4 от 16.07.2009 г.
Тълкувателно решение N 5 от 08.09.2009 г.

2008

Тълкувателно решение № 1 от 14.01.2008 г.
Тълкувателно решение N 2 от 22.04.2008 г.doc
Тълкувателно решение N 3 от 06.06.2008 г.
Тълкувателно решение N 4 от 06.06.2008 г.
Тълкувателно решение N 5 от 10.12.2008 г.
Тълкувателно решение N 6 от 10.12.2008 г.
Тълкувателно решение N 7 от 11.12.2008 г.

2007

Определение № 1 от 08.02.2007 г. по т.д.№ 2.2007
Определение № 2 от 08.02.2007 г. по т.д.№ 1.2007
Определение № 3 от 21.02.2007 г. по т.д.№ 5.2007
Определение № 4 от 26.02.2007 г. по т.д.№ 3.2007
Определение № 5 от 27.02.2007 г. по т.д.№ 4.2007
Определение № 6 от 28.03.2007 г. по т.д.№ 7.2007
Определение № 7 от 16.04.2007 г. по т.д.№ 9.2007
Определение № 8 от 27.04.2007 г. по т.д.№ 8.2007
Определение № 9 от 04.05.2007 г. по т.д.№ 12.2007
Определение № 10 от 10.05.2007 г. по т.д.№ 14.2007
Определение № 11 от 15.05.2007 г. по т.д.№ 15.2007
Определение № 12 от 16.05.2007 г. по т.д.№ 11.2007
Определение № 13 от 28.06.2007 г. по т.д.№ 6.2007
Определение № 14 от 29.06.2007 г. по т.д.№ 10.2007
Определение № 15 от 02.07.2007 г. по т.д.№ 17.2007
Определение № 16 от 02.07.2007 г. по т.д.№ 16.2007
Определение № 17 от 13.09.2007 г. по т.д.№ 13.2007
Определение № 18 от 17.09.2007 г. по т.д.№ 18.2007
Тълкувателно постановление № 1 от 26.01.2007 г. по т.д.№ 3.2006 година.doc
Тълкувателно постановление № 2 от 07. 06. 2007 г. по т.д.№ 1.2007 година
Тълкувателно постановление № 3 от 07. 06. 2007 г. по т.д.№ 4.2007 година
Тълкувателно постановление № 4 от 07. 06. 2007 г. по т.д.№ 5.2007 година
Тълкувателно постановление № 5 от 21. 06. 2007 г. по т.д.№ 3.2007 година
Тълкувателно постановление № 6 от 29.10.2007 г. по дело № ТР-14.2007 година

2006

Тълкувателно решение № 1 от 18.04.2006 г. по дело № ТР-1.2006 г. на Общото събрание на съдиите от втора колегия на ВАС
Определение № 1 от 17.11.2006 г. по т.д.№ 5.2006
Определение № 2 от 23.11.2006 г. по т.д.№ 3.2006
Определение № 3 от 23.11.2006 г. по т.д.№ 2.2006
Определение № 4 от 30.11.2006 г. по т.д.№ 6.2006
Определение № 5 от 22.12.2006 г. по т.д.№ 4.2006
Определение № 6 от 27.12.2006 г. по т.д.№ 7.2006

2000 - 2004

Тълкувателно решение №1 от 08.06.2001г. по дело № ТД-1.2000г.doc
Тълкувателно решение № 2от 04.07.2002 г. по дело № ТР-3.2001 г.
Тълкувателно решение № 3 от 25.03.2003 г. по дело № ТР-6.2002 г.
Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004 г. по дело № ТР-4.2002 г.
Тълкувателно решение № 5 от 14.07.2004 г. по дело № ТР-7.2004 г.