Д Е К Л А Р А Ц И Я от 22.02.2014 г. на Общото събрание на адвокатите от страната

09.04.2014

Общото събрание на адвокатите от страната  изразява категоричното си несъгласие със становището на Камарата на нотариусите по повод проекта на Закон з...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 21.03.2014 г.

19.03.2014

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 21.02.14 г. до 21.03.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на проект за мотиви на проект...

Общо събрание на адвокатите от страната

15.01.2014

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 22 февруари...

© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни