Списък на участниците по право в Общото събрание на адвокатите от страната - 21.02.2015 г.

17.02.2015

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПРАВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г.Адвокатска колегия№ по редИме на адвокатОРГАНИ Н...

Списък на делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната на 21.02.2015 г.

17.02.2015

СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г.№ по редАдвокатска колегия№ по редИме на адвокат1Благоевгр...

За общото събрание на адвокатите от страната - 21, 22.02.2015 г.

16.02.2015

Уважаеми делегати на общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че общото събрание на адвокатите от страната ще започне на 21 февруари (с...

Експозе по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

13.02.2015

ЕКСПОЗЕпоЗАКОНОПРОЕКТЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТАСега действащият Закон за адвокатурата е приет на 25 юни 2004 г.През периода на...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.02.2015 г.

13.02.2015

І. Информация за събития и мероприятия от 30.01.2015 г. до 20.02.2015 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Прегл...

Декларация на Висшия адвокатски съвет - 13.02.2015 г.

13.02.2015

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Управителния съвет на Националния...

Изпит по немски език

11.02.2015

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че както всяка година Немската федерална адвокатска камара (Bundesrechtsanwaltskammer) и Немският адвокат...

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2014 г., обхващаща периода 1.1.2014 г. - 31.12.2014 г. -

10.02.2015

ДОКЛАД НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НАВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТАНА 21-22.02.2015 Г.УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На основание чл. 11...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 13.02.2015 г.

06.02.2015

І. Разглеждане на жалби срещу решения на избирателната комисия за избор на органи и за избор на делегати на Софийската адвокатска колегия.ІІ. Дисципли...

Предварителен отчетен доклад за дейността на Висшия адвокатски съвет, от 22.02.2014 г. до 21.02.2015 г. - обхващащ дейността до 06.02.2015 г. г.

06.02.2015

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.02.2014 г. до 21.02.2015 г.Обхващащ дейността на ВАдвС към 06.02.2015 г.УВАЖАЕМИ ГОСПО...

Съболезнователен адрес до близките на Президента Желю Желев

02.02.2015

УВАЖАЕМИ ОПЕЧАЛЕНИ БЛИЗКИ,Позволете ми от името на Висшия адвокатски съвет и лично от свое име да поднеса най-дълбоки съболезнования по повод кончинат...

Тържествена церемония по удостояване с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на проф. дюн Васил Мръчков

29.01.2015

На 27.01.2015 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя тържествена церемония по удостояване с почетното звани...

Поздравителен адрес

28.01.2015

До адвокат Йонко ГрозевУВАЖАЕМИ КОЛЕГА ГРОЗЕВ,Приемете искрените и сърдечни поздравления на Висшия адвокатски съвет за избирането Ви за съдия в Европ...

80-годишен юбилей на Българското национално радио

26.01.2015

На 25.01.2014 г. Българското национално радио чества своя 80-годишен юбилей. Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова беше сред оф...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 30.01.2015 г.

22.01.2015

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 16.01.2015 г. до 30.01.2015г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Среща с председателя на Националнот...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 16.01.2015 г.

12.01.2015

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 12.12.2014 г. до 16.01.2015 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки....

Поздравление на Висшия адвокатски съвет

23.12.2014

Честито Рождество Христово! Мирна, спорна и щастлива Нова 2015 година! Уважаеми колеги,...

Декларация на ВАдвС - 17.12.2014 г.

17.12.2014

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет категорично споделя обществената нетърпимост и критика към случаите, с които се осуетява принципа на случа...

© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни