Доклади и анализи, свързани с нелоялната конкуренция

Уважаеми колеги,Висшият адвокатски съвет и в този, и в предишни свои състави, както и адвокатските съвети в страната, многократно са били сезирани з...


Среща на Комисията по нелоялната конкуренция и в Пловдив

Последна среща, поне според предварително одобрения график, проведе Комисията по нелоялна конкуренция. Въпреки добрата организация на домакините от Ад...


При срещата на КНК във Враца: Час по-скоро са нужни законодателни промени

При сега действащата нормативна уредба компетентните да упражняват дисциплинарна дейност органи в адвокатрата често за безсилни. Затова час по-скоро с...


Ползотворна среща на Комисията по нелоялната конкуренция и в Шумен

Изключително ползотворна беше срещата на Комисията по нелоялната конкуренция в гр. Шумен.Представителите на домакините демонстрираха силен интерес към...


АК - Бургас беше домакин на втората среща на Комисията по нелоялната конкуренция

Втора поредна среща проведе Комисията по нелоялна конкуренция, създадена от Висшия адвокатски съвет.Домакин беше адвокатската колегия в Бургас, а в ср...


Започнаха срещите по проблемите, свързани с нелоялната конкуренция

Първа среща/кръгла маса на Комисията по нелоялна конкуренция с адвокати от страната се проведе на 30.01.2020 г. Според приетия график от Висшия адвока...


Срещи с адвокатските колегии в страната по проблемите, предизвикани от нелоялната конкуренция

Уважаем колеги,На проведеното през 2019 година Общо събрание на адвокатите от страната взе решение, с което препоръча на Висшия адвокатски съвет „да с...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни