Списък на кандидатите за адвокати и младши адвокати, допуснати до устния изпит, който ще се проведе на 30 май 2015 год.

Пролетна сесия

Изпитът ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съве - гр. София, ул. "Цар Калоян" №8, ет. 4 от 9.00 ч.

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни