Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 2 и 3 ноември 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...


Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2019 г.

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...


Списък на кандидатаите за изпита за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит на 01.06.2019 г.

Устният изпит ще се проведе на 1 юни 2019 г. от 9.00ч. в сградата на ВАдвС, в гр. София, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4 (сградата на "Кореком").


Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 19 май 2019 г.

Изпитът ще се проведе на 19 май 2019 г. от 14 часа, регистрация от 13 часа, в сградата на СУ "Св. Климент Охридски", 292-ра и 272-ра аудитория.


Списък на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 18 и 19 май 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за пролетната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:...


Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 18 и 19 май 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за пролетната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:...


Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2019 г.

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за пролетната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:...


Списък на кандидатаите за изпита за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит на 10.11.2018 г.

Устният изпит ще се проведе на 10 ноември 2018 г. от 9.00ч. в сградата на ВАдвС, в гр. София, ул. "Цар Калоян" №8, ет. 4 (сградата на Кореком).


Списък на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати, допуснати до втората част на писмения изпит – решаване на казуси, който ще се проведе на 28 октомври 2018 г.

Списък на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати, допуснати до втората част на писмения изпит – решаване на казуси, който ще се проведе н...


Разпределение по зали за писмения изпит на кандидатите за адвокати и младши адвокати - есенна сесия октомври-ноември 2018 г.

Разпределение по зали за писмения изпит на кандидатите за адвокати и младши адвокати - есенна сесия октомври-ноември 2018 г.


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати октомври-ноември 2018 г.

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати октомври-ноември 2018 г.


Изпит за адвокати и младши адвокати октомври - ноември 2018 г.

Изпит за адвокати и младши адвокати октомври - ноември 2018 г.


Списък на кандидатите, издържали втората част на изпита за адвокати и младши адвокати (решаване на казуси) и допуснати до устен изпит

УСТНИЯТ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 02 ЮНИ 2018 г. ОТ 09:00 ЧАСА, В СГРАДАТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ В ГР. СОФИЯ, УЛ. "ЦАР...Разпределение по зали на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати май - юни 2018 год.

Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 19, 20 май 2018 г. в сградата на СУ „Св. Кл. Охри...


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати май - юни 2018 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ 19, 20 май и 2 юни 2018 г.БЛАГОЕВГРАД1. АНИФЕ ИБРАХИМ КОРЕНАРСКА2. БОЖИДАР ПЕНКОВ...


Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2018 г.

Висшият адвокатски съвет определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати датите за пр...© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни