СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТРИТЕ ЧАСТИ НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, проведен на 29, 30 октомври и 12 ноември 2022 г. – Есенна сесия 2022 г.

Уважаеми кандидати,Удостоверенията на успешно издържалите трите части на изпита за адвокати и младши адвокати - Есенна сесия-2022 г., се получават в а...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ, ПРОВЕДЕН 30.10.2022 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.11.2022 г., (от 09:00 ч.) И СПИСЪК НА НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ВТОРАТА ЧАСТ ...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 30.10.2022 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит - есенна изпитна сесия - 2022 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Висшият адвокатски съвет определя следните условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите: Кандидатите, желае...


ОТГОВОРИ на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 30.10.2022 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат двата казуса от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 29 Октомври 2022 г. (Есенна сесия-2022 г.)

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия-2022 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит – р...Списък на допуснатите кандидати за Есенната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати на 29, 30 октомври и 12 ноември 2022 г., с разпределението им по изпитни зали

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 543/14.09.2022 г. на Висшия адвокатски съвет, есенната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати` 2022 г. ще...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Есенна сесия, 2022 г.

Есенна сесия

Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за...


Примерни тестове и казуси

Тестове и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати.


ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ ОТ ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 22 май 2022 г.

Пролетна сесия

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2022 г. обявява отговорите от втората част на писмения изпит – решава...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТРИТЕ ЧАСТИ НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, проведен на 21, 22 май и 11 юни 2022 г., Пролетна сесия-2022 г.

Пролетна сесия

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТРИТЕ ЧАСТИ НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, проведен на 21, 22 май и 11 юни 2022 г., Пролетна сесия-2022 г.


Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит - пролетна изпитна сесия - 2022 г.

Пролетна сесия

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Изпитната комисия за провеждането на пролетната изпитна сесия на 2022 г., определя следните условия за преглед на изпитните раб...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 22.05.2022 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.06.2022 г., ОТ 09:00 ч.

Пролетна сесия

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,Устният изпит на пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати` 2022 г. ще се проведе на 11.06.2022 г., събота, от 09.00 ч...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 21 май 2022 г.

Пролетна сесия

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2022 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит –...


СПИСЪК НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ ТЕСТА (на 21.05.2022 г.) И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 22.05.2022 г., регистрация от 13,15 ч.

Пролетна сесия

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Списъкът с издържалите първа част и допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 22 май 2022 г., можете...


Списък на кандидатите за Пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати на 21, 22 май и 11 юни 2022 г., с разпределението им по изпитни зали

Пролетна сесия

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 403/14.04.2022 г. на Висшия адвокатски съвет, пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати` 2022 г....


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Пролетна сесия 2022 г.

Пролетна сесия

Висшият адвокатски съвет определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за п...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни